начало | контакти | карта на сайта | 12:15, 11 август 2020
Зарибяване

Есенно зарибяване с пъстърва и шаран от ловците и риболовците в Сандански и Петрич
 
    Ловците и риболовците от ЛРД – „Сокол 1920” – Сандански и ЛРС – Петрич изпълниха своите ангажименти  по реализацията на съюзната „Национална програма за поддържане  на видовото разнообразие на ихтиофауната във водните обекти , определени за любителски риболов през 2014 г.”. 
     Ловците и риболовците от ЛРД – „Сокол 1920” - Сандански разселиха тази есен в планинските реки на Рила и Пирин  3 180 броя еднолетни речни пъстърви на стойност 794 лв. със средства на Националната програма на НЛРС-СЛРБ и още 2 000 балкански пъстърви със средства на сдружението в реките: Арнаут дере, Желавска, Черешнишка, Доленска, Лебница и Извора. Така от тази есен водите на тези планински реки се обогатиха с общо 5 180 нови речни пъстърви.
     Риболовците от ЛРД – „Сокол 1920” – Сандански зарибиха и някои реки с още 5  000 брой малки дъгови пъстърви със собствени средства на стойност 1350 лв., а във водоеми в региона на сдружението и река Струма,  бяха пуснати и 5 000 еднолетни шаранчета  по 20 грама, отново със средства на ловно-рибарското сдружение.
    В есенното зарибяване участваха и членовете на ЛРС - Петрич, които разселиха в реките на планините Огражден и Беласица 6 000 броя еднолетни дъгови пъстръви. Зарибените реки са: Градешничка, Скрътска, Каменска, Иванска и Белтошка. Стойността на зарибителния материал от дъгова пъстърва е 750 лв. и  е закупен със средства на сдружението.
 
 

  


НЛРС - СЛРБ зариби „Цанков камък” 

Въпреки тежките времена на криза НЛРС-СЛРБ продължава да спазва стриктно своята „Програма за поддържане на видовото разнообразие на ихтиофауната във водоемите, определени за любителски риболов”. Поредното зарибяване бе проведено на най-новия язовир в страната – „Цанков камък”, седмица преди да влезе в сила пролетната забрана.
Във водоема бяха пуснати 700 кг (15 хил. бр.) шаранчета със средно единично тегло 40-50 г, което прави около 15 000 малки рибки. Те са производство на стопанството в с. Три водици, собственост на единствения у нас действащ Институт по рибовъдство и аквакултури в Пловдив. При акцията са спазени всички изисквания на Закона – съставен е протокол от комисията, включваща представители на ИАРА, на НЛРС - СЛРБ и ДГС. Зарибителният материал е с нужната декларация за произход, както и с ветеринарен сертификат.
Дейно участие в акцията взеха Найден Байрактаров, гл. специалист в ИАРА-Смолян, Владимир Пейков, секретар на ЛРС Девин, Емил Хаджиев, ст. лесничей към ДГС Девин, Мария Рангелова, експерт по рибарство към НЛРС-СЛРБ, редови рибари от региона, гости.
Зарибяването се финансира със собствени средства, като 350 кг осигури НЛРС - СЛРБ, 250 кг предостави ЛРС Девин, а останалите 100 кг са заслуга на въдичарите от Девин, които събират пари в специални касички, предвидени за целта в рибарските магазини в града. Тази благородна инициатива продължава и в момента и всеки съпричастен може да се включи в нея, за да бъде осъществено още едно зарибяване.
Със своите 111 хил. куб. метра вода „Цанков камък” е най-големият язовир, строен в България от средата на 80-те години насам. Част е от каскадата „Доспад-Въча”. Захранва се от реките Въча и Гашня, като в момента е пълен на 80%. Бреговете му са много стръмни, преобладаващо недостъпни и по всичко личи, ще бъде труден за рибарите.


НЛРС-СЛРБ облагороди язовир „Искър”

40 хиляди дъгови пъстърви бяха пуснати от лодки навътре във водоема

В изпълнение на Националната програма за поддържане и видово разнообразие на ихтиофауната на водните обекти за любителски риболов Националното ловно - рибарско сдружение - Съюз на ловците и риболовците в България, с подкрепата на „Райфайзенбанк” ЕАД, пусна 40 000 дъгови пъстърви в язовир „Искър”.
Зарибителният материал бе доставен с камион от пъстървово стопанство „Нишава”-гр. Годеч, което се стопанисва от фирма „Сокол” към НЛРС - СЛРБ. Американките са със средно единично тегло 3 гр. и пристигнаха невредими след 3-часовото пътуване до крайната си цел – Ихтиманския залив на язовир „Искър”, до входа на Държавно ловно стопанство „Искър”.
Седем лодки и десетки ентусиасти чакаха малките пъстърви с нетърпение на уреченото място, за да ги пуснат в различни участъци във вътрешността на „Искър”. Така американките ще имат по-голям шанс за оцеляване и ще избегнат атаките на хищниците в крайбрежните зони. Рибките бяха загребвани с кепчета от камиона и транспортирани с кофи до бидоните в лодките, откъдето поемаха навътре към язовира.
Дейно участие в пускането на рибата взе лично и председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков. Главен координатор на действията бе Борислав Георгиев, гл. специалист в ИАРА София-област. Присъстваха още ветеринарен лекар и представител на ДГС-Самоков.
При акцията са спазени всички изисквания на Закона. Малките дъгови пъстърви са с нужната декларация за произход, както и с ветеринарен сертификат. Сега остава единствено американките да се аклиматизират, а от нас рибарите се иска да проявим търпение към тях, докато пораснат.Реките в Рила приеха 65 хиляди балканки

Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” осъществи поредното зарибяване с речна пъстърва. Този път бяха пуснати 65 хиляди балканки в реките в национален парк „Рила”, което ще гарантира стабилно бъдеще на популацията им в района. Рибките са със средно единично тегло 2 г и по мнението на присъстващите специалисти са с отлично качество. Зарибителният материал е на стойност 13,5 хиляди лева и е доставен от пъстървовото стопанството „Тошков чарк”- гр. Батак на фирма „Сокол”.
В акцията взеха участие доста доброволци, които стоически преодоляха много перипетии, за да занесат пъстървите и на най-труднодостъпните места. Спазени са всички изисквания на Закона. Балканките са с ветеринарен сертификат и нужната декларация за произход.

 

 

 

 

 Мащабно зарибяване на езерата и реките в Пирин

66 хиляди балканки намериха нов дом

Националното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловците и риболовците в България” спечели обществена поръчка за доставка на пъстърва и извърши мащабно зарибяване в разрешените за любителски риболов реки и езера в Национален парк „Пирин” с цел поддържане на рибните ресурси в района. След провеждане на поредица от акции бяха пуснати общо 66 хиляди речни пъстърви със средно единично тегло 2 грама. Балканките намериха нов дом в следните паркови райони: „Вихрен”, „Безбог”, „Баюви дупки”, „Синаница” и „Каменица”. Зарибителният материал е на стойност 14 хиляди лева и е доставен от пъстървовото стопанство „Тошков чарк”- гр. Батак, което се стопанисва от фирма „Сокол” към СЛРБ.
При акцията са спазени всички изисквания на Закона. Малките балканки са с нужната декларация за произход, както и с ветеринарен сертификат. Сега остава рибките да се аклиматизират, а въдичарите да ги оставят на спокойствие, докато пораснат и влязат в мерните норми от 23 сантиметра.