Отчет на Национална програма за зарибяване през 2014 г.

Изпълнение на Националната програма за поддържане на видовото

разнообразие и устойчивото ползване на ихтиофауната за 2014 г.

 

С активното участие на 18 ловно-рибарски сдружения, членове на СЛРБ, през  2014 г. в природата бяха пуснати общо 101 102 малки рибки - (с 23% по-малко от 2013 г.). Тук трябва да се подчертае, че през 2014 г. нито държавата в лицето на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - ИАРА, нито никоя друга организация, не е зарибила българските реки и водоеми в подобен обем! Въпреки  кризисните времена, нашите сдружения и риболовни клубове, продължават да изпълняват своята важна природозащитна роля, като обогатяват и възстановяват биологичното разнообразие в реките и сладководните водоеми на България.

Зарибяването за 2014 г. по видове е следното: пъстървови общо – 40 812 броя – (с 30% по-малко от 2013 г.) ; дъгова пъстърва – 12 500 броя;  речна пъстърва – 21 312 броя и сивен – 7 000 броя. Шаранови видове общо (шаран, бял амур, толстолоб, каракуда) – 6 029 кг или  60 290 броя – (с 16% по-малко от 2013 г.), при средно тегло 100 г.

Анализът сочи, че при пъстървовите видове има категоричен превес на най-ценната риба за природата на България –  балканската пъстърва. В същото време има известен спад в броя на пуснатите шаранови риби с около 10 000 броя, спрямо 2013 г, както и при разселените дъгови пъстърви, които са по-малко със 7 000 броя. Ръст обаче има при сивена, който е с 1 000 броя повече  – (17% ръст спрямо 2013 г.)

Разпределението на финансите в Националната програма за зарибяване е следното: със средства на сдруженията и риболовните клубове – 35 331 лв. Със средства на НЛРС-СЛРБ – 22 281 лв. или общо 57 612 лв Още 6310 лв. обаче са изразходвани и за провеждане на 11-я традиционен турнир – „Детето риболовец може без дрога”, на 7 и 8 юни на яз. „Сопот”, с участието на отбора от 9 сдружения от страната. Така общо средствата по Националната програма за 2014 г са 63 922 лв.

Най-активни в зарибяването със собствени средства и развитието на любителския риболов са следните ЛРС: Пещера – 5 670 лв., Пирдоп – 4 410 лв., Горна Оряховица – 4 200 лв., Попово – 4 200 лв., Разлог – 4 026 лв., Габрово – 2 500 лв. и Сандански – 2 160 лв.

Причините за намаляване на обема на зарибяване при някои видове риби са първо по-малкия брой на закупените стикери „Риболов” в някои ЛРС и второ – желанието на част от сдруженията да зарибяват наведнъж с натрупаните суми от стикери за две години, защото така заявяват по-големи количества зарибителен материал и получават по-добри търговски отстъпки от производителя.

Направлението оказа и експертна помощ на сдруженията в желанието им да поемат с договор управлението на рибните ресурси във водоеми общинска собственост. След анализ на законите и възможните хипотези за действие, бяха сключени и договори за безвъзмездно отдаване на рибния ресурс във водоеми общинска собственост на наши сдружения по чл. 15а, ал. 4 от ЗРА.

Днес са взети безвъзмездно водоеми общинска собственост, които се стопанисват на наши сдружения: Попово яз. „Каваците” – 560 дка, Габрово, общо 6 язовира с обща площ  180 дка, Пещера 5 язовира с обща площ  349 дка, София изток - 4 водоема с обща площ 83 дка,  Свиленград - 3 язовира с площ 268 дка,  Горна Оряховица - 3 водоема с площ 61 дка, Нова Загора  - 2 водоема с площ  152 дка,  Стралджа - 1 язовир 81 дка,  Годеч   - 3 водоема с площ 48 дка, Пазарджик – 1 водоем 226 дка.

Направлението ще продължи да работи и за възможността все повече сдружения да се включат в безвъзмездното стопанисване на язовири, общинска собственост и развитието на любителския риболов в тях. Заедно с това ще продължат и усилията за промени в ЗРА, които да гарантират автоматичното отчисляване на най-малко 35% от таксите за издаване на всеки билет за любителски риболов в „Национален фонд зарибяване”, както и за предоставяне на сдруженията управлението на рибните ресурси в големите язовири, публична държавна собственост, както е разпоредено в ЗРА..