начало | контакти | карта на сайта | 13:20, 11 август 2020
Национална програма за разселване на дивеч

Основни положения на "Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС - СЛРБ, чрез разселване", приети с решение на ОС на НЛРС - СЛРБ № 06.03. от 30 октомври 2003г.  отвори документа             


Резюме на Програмата  отвори документа


Документи за разселване:

Заявление за сформиране на комисия за разселване  отвори документа  

Протокол за разселване на фермено произведени птици  отвори документа

Протокол за разселване на едър дивеч  отвори документа


Практическо ръководство за адаптация и разселване на фермено произведени птици - фазан, яребица, тракийки кеклик и полудива патица  отвори документа