Управителен съвет

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:инж. Васил Станке Василев

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Нино Петков Нинов

професор по „Ловно стопанство“, член на ЛРД София-юг

проф. Валери Стоилов Стефанов

преподавател в СУ “Климент Охридски”, литературовед и писател

Емил Кирилов Ангелов

Главен инспектор в служба КОС към МВР

Искрен Маринов Йотов

Адвокат, член на ЛРС-Ловеч

Цвятко Маринов Александров

Началник отдел “Здравеопазване на животните” към БАБХ

Георги Михайлов Стефанов

Председател на Българската федерация по риболовни спортове

Пламен Пенчев Филев

Представител на Българската федерация по ловна стрелба

Георги Петков Хаджиламбрев – председател на ЛРС-Асеновград
Валери Александров Сарандев – председател на ЛРС-Гоце Делчев
Валентин Алексиев Георгиев - председател на ЛРС- Плевен
Алеко Николов Динев - председател на ЛРС-София-юг
Антон Иванов Арабаджиев – член на УС на ЛРС-Кюстендил
Даниел Тошков Господинов - председател на ЛРС-Димитровград
Минко Цонев Акимов - председател на ЛРС-Троян
Иван Атанасов Стоенчев - председател на ЛРС-Карлово
Петър Иванов Вангелов - председател на ЛРС-Свиленград
Димитър Пенков Стефанов - председател на ЛРС-Тутракан
Сахак Магардич Сахакян – член на УС на ЛРС-Бургас
Стефан Димитров Димитров - председател на ЛРС-Стара Загора
Стоян Георгиев Стоянов - председател на ЛРС-Ямбол
Николай Петров Ненчев - председател на ЛРС-Враца
Богомил Данчев Станков - председател на ЛРС-Чупрене
Лазар Димитров Мурджев – представител на ЛРС-Панагюрище
Виктор Борисов Вучков - председател на ЛРС-Перник
Станислав Желев Папазов - председател на ЛРС-Търговище
Светослав Любомиров Георгиев – ръководител на ЛРС-София-запад
Тодор Петков Върбанов - председател на ЛРС-Монтана
Илия Михайлов Димитров - председател на ЛРС-Добрич
Стоян Йорданов Стоянов - председател на ЛРС-Шумен
Лютви Алиосман Юсеин - председател на ЛРС-Момчилград
Борис Илиев Къдрински - председател на ЛРС-Хвойна
Рачо Димитров Рачев - председател на ЛРС-Дряново