начало | контакти | карта на сайта | 13:56, 11 август 2020
Щатен състав на НЛРС-СЛРБ

Васил Василев - председател на УС
02/ 9321 999, факс 02/987 76 60
office@slrb.org

Направление "Обща администрация"
Нина Димова - технически секретар
02/ 9321 999 office@slrb.org

Снежина Михайлова - експерт "Връзки с обществеността"
02/ 9321 971 snejina_mihailova@abv.bg

Направление "Лов"
Стилиян Герасков - главен експерт
0884 225 371 sgeraskov@abv.bg

Ива Петрова - експерт
0887 935 591 iva0000@abv.bg

Направление "Съюзно-организационен живот"

Георги Младенов - експерт-координатор
02/ 9321 976 mladenov_gi@abv.bg

Мария Рангелова - експерт-координатор
0885 532 631 rangelova.maria@abv.bg

Отдел "Финансово-стопански"
Бойка Костадинова - главен счетоводител
02/ 9321 987 bnkostadinova@abv.bg

Лидия Колева - счетоводител
02/ 9321 985 lidia_koleva.1958@abv.bg

Чавдар Михайлов- техническа поддръжка
02/ 9321 962 dany.92@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИВЕЧОВИТЕ ЗАПАСИ В СИСТЕМАТА НА НЛРС "СЛРБ",ЧРЕЗ РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ

Ива Петрова
телефон:  0887 935 591
e-mail:      iva0000@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА НЛРС-СЛРБ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ИХТИОФАУНАТА ВЪВ ВОДНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

Мария Рангелова
телефон:  0885 532 631
e-mail:      mirbogoev@abv.bg