начало | контакти | карта на сайта | 13:38, 11 август 2020
Разселване на фермено произведени птици през 2017 г.

Решение № 2.1./23.03.2017г. на Комисия "Ловно стопанство" за определяне на допълнителното количество птици, финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД     виж тук

Покана за подаване на заявления за закупуване на фермено произведени птици за разселване  виж тук

Заявление за закупуване на фермено произведени птици за лятно и есенно разселване 2017г. и пролетно разселване 2018г.  виж тук

Цени на фермено произведени птици за разселване 2017г.   виж тук

Заповед № 1215/16.11.2016г. на Изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Програма за разселване на фермено произведени птици в ловностопанските райони на сдруженията, членове на НЛРС - СЛРБ през 2017г.   виж тук

Заповед № 08/16.01.2017г. на Председателя на УС на НЛРС - СЛРБ за удължаване срока за прием на заявления за участие в Националната програма през 2017г.   виж тук