Разселване на едър дивеч

 

Разрешение за разселване на едър дивеч 2017г.№ ИАГ - 6016/28.03.2017г. - виж тук

Покана за подаване на заявления - уведомления за закупуване на едър дивеч за разселване през 2017г., в изпълнение на "Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС - СЛРБ, чрез разселване"  виж тук

Заявление - уведомление за закупуване на едър дивеч за разселване през 2017г.  виж тук