заповед за ловните сдружения които могат да организират курсове за придобиване право на лов през 2019 г.
6 декември 2018 | 11:43 НЛРС-СЛРБ
Със заповед 1052/28.11.2018 г. се определят максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл.30 от ЗЛОД и сдруженията, които имат право да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов и броят на свободните места в тях. ЗАПОВЕД