Забрана за изменение на крайния срок за улов на бяла риба
15 май 2018 | 11:18 НЛРС-СЛРБ

На основание Заповед РД-48 – 36 от 11.05.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите се изменя крайния срок на забраната за улов на Бяла риба (Sander lucioperca) установен в Приложние № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите.

Заповед РД-48 – 36 /11.05.2018 г.