РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ЗА АЧС - ДОСТЪПНИ НА САЙТА НА БАБХ
2 октомври 2018 | 14:04 НЛРС-СЛРБ

от 01 октомври 2018 г. резултатите от изследвани проби за АЧС ще бъдат достъпни на интернет страницата на Българска агенция по храните -  www.babh.government.bg раздел – „Актуални болести по животните“, подраздел – „Изследвани проби за АЧС“ или на следния линк - http://babh.government.bg/bg/Page/asf_samples/index/asf_samples/Изследвани