Обръщение от председателя на УС на НЛРС-СЛРБ относно откриването на сезона за ловуване на мигриращ и дребен дивеч
7 август 2018 | 17:00 НЛРС-СЛРБ

Уважаеми колеги,

 

На 11 август откриваме сезона за ловуване на мигриращ и дребен дивеч - гургулица, пъдпъдък, гугутка, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Обръщам се към Вас с призив за стриктно спазване на мерките за безопасност по време на лова, за недопускане на нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане и не на последно място - спазване на онези етични и морални норми, завещани от предците ни, които легитимират българския ловец като защитник на природата. Нека бъдем отговорни и да продължим с грижите и опазването на българската природа, като спазим инициативата ”Без гилзи в полето”.

Отговорно заявявам пред Вас, че няма промяна в досега действащите начини и методи за ловуване на мигриращ и дребен дивеч, както и по отношение на видовете обект на лов. Нека обаче си дадем ясно сметка, че добилата в последните години масовост практика за използване на звуковъзпроизвеждащи устройства за привличане на пъдпъдък в ловните райони е пагубна за вида и ако не се преустанови, в следващите години възможността да ловуваме на този вид ще намалее драстично.

Позволете ми от мое име и от името на УС на НЛРС-СЛРБ да Ви пожелая здраве и успешен ловен сезон!

 

НАСЛУКА!

 

ИНЖ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

Председател на УС на НЛРС-СЛРБ