ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ "ЛОВНО СТОПАНСТВО"
27 март 2018 | 16:02 НЛРС-СЛРБ

Комисията включи като допълнително количество по НП и 270 дневните яребици и кеклици.

 

Допълнителното количество за малките възрастови групи е 120%, а за големите – 50%

 

Съфинансирането за едрия дивеч е 50%

 

На 27 март 2018 г.  в сградата на НЛРС – СЛРБ, в  гр. София се проведе заседание на комисия „Ловно стопанство“ - консултативен орган към УС на НЛРС - СЛРБ.

На заседанието бе разгледана предоставената информация за заявените за разселване птици от страна на сдруженията, членове на НЛРС – СЛРБ, заявения за разселване едър дивеч и набраните средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД. Също така бе определен и % на допълнителното количеството птици за разселване, финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, % на съфинансиране на стойността на разселения едър дивеч със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, на база които решения бе приет и финансовият план за изпълнение на Националната програма през 2018г.;

Така през 2018 г. сдруженията, които са заявили за закупуване фермено произведени птици от малките възрастови групи (до 60 дн.вкл.) ще получат допълнително количество по линия на Националната програма в размер на 120%, спрямо заявките си, а сдруженията заявили птици от голямите възрастови групи ще получат допълнително количество в размер на 50%. При този вариант в природата ще бъдат разселени общо146 хил. бр. птици, от които 82 хил.бр. ще бъдат закупени със средства на сдруженията, а 66 хил. ще бъдат осигурени по линия на Националната програма.

Съфинанирането на закупения за разселване едър дивеч със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД ще бъде в размер на 50% от стойността му.

На заседанието  бе празгледано  и решение № 2.1./24.11.2015г. на комисията, като същото бе допълнено с възможността сдруженията, които закупуват яребица и тракийски кеклик  от възрастова група 270 дневни за пролетно разселване, да получават и допълнителното количство, финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД от същата възрастова група. Процента на допълнителното количеството за пролетно разселване ще се определя на есенното заседание на комисията, в зависимост от набраните средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД и подадените заявки от страна на сдруженията, които са изпълнили изискаванията за участие в програмата – превеждат средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД и имат сключен договор за закупуване на птиците със съответното производствено стопанство.Това решение влиза в сила от 2019 г.

Много време членовете на комисията отделиха по проблемите на Африканската чума по свинете и трихинелозата. Комисията  препоръча на УС на НЛРС-СЛРБ да изпрати писмо до министъра на МЗХГ и до БАБХ, в което да се предложи, когато ловците дават проби за изследване за АЧС, да бъдат освободени от таксата за изследване на трихинелоза по ензимния метод в лицензираните лаборатории, които трябва да бъдат разкрити във всички областни градове на страната. По този начин ще се улесни и стимулира предаването на проби от отстреляните диви свине за всеобхватно изследване на двете болести. Освен това е необходимо, БАБХ да осигури безплатни комплекти за вземането на пробите, които да се предоставят на ловните дружини.