начало | контакти | карта на сайта | 11:33, 16 февруари 2019
Депутати предлагат веднага да започне груповия лов на дива свиня
6 юли 2018 | 16:53 НЛРС-СЛРБ

Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването Африканска чума по свинете и необходимостта да се предприемат спешни мерки за предотвратяване появата на болестта в България, депутати от парламентарната група на Обединени патриоти внесе Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Предлага се в Преходни и заключителни разпоредби да се създаде § 13:

„ § 13. До 31 декември 2018 г. се разрешава групов лов на дива свиня и извън срока, посочен в т. 3.2. от Приложение № 4 към чл.54, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, включително и в ден сряда“.

МЗХГ е изготвило план със стратегически мерки за предотвратяване на появата на Африканска чума по свинете и план с мерки, които да се предприемат след евентуално проникване на заболяването на територията на страната, като и в двата плана една от основните и най-спешни мерки е редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на Р България. Изходните нива на популацията към настоящия момент са твърде високи (средно над 1.0-1.1 животни на 1 кв. км площ). Затова целта е да се редуцира до приемливи нива от 0.3-0.5/1 кв. км.

В тази връзка се внася настоящия законопроект за изменение на ЗЛОД, който предвижда възможност за групово ловуване всяка сряда, събота, неделя и официалните празници до края на 2018 г., с което се осигуряват десетки допълнителни ловни дни до края на годината. Тези допълнителни дни при наличие на 2 557 ловни дружинки в България биха осигурили приблизително 100 хил. ловни излета. Ако законопроектът се гласува веднага, ще се използват ловните дни през юли, август и септември. При минимален отстрел от 1 животно ще се достигне желаното редуциране на популацията от диви свине по възможно най-бързия начин. Проникването на заболяването на територията на страната би донесло за свиневъдния сектор в България загуби (преки и косвени) от приблизително 0,5 млрд. лв.