начало | контакти | карта на сайта | 08:18, 23 април 2018
За борбата на Европа с Африканската чума по свинете
17 май 2017 | 09:21 НЛРС-СЛРБ

     Под инициативата на Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE) и Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) през месец април в Брюксел се проведе среща на тема „Подготовка на ловците за Африканската чума по дивите свине“.

     Презентации по темата бяха изнесени от EFSA  (Европейски орган по безопасност на храните), Отдел „Животинско здраве“ към Европейската комисия и от докладчици от Естония и Латвия. На тази среща бяха представени стратегиите за ограничаване и ликвидиране на болестта в   рамките на Европейския съюз и в частност в Латвия и Естония.

     Първия случай на АЧС в Естония е регистриран през септември 2014г. Първоначалната стратегия на правителството е била да не се безпокои дивеча в районите, където е регистрирано заболяването, но въпреки това разпространението му продължава с много бързи темпове. Това налага стратегията да бъде променена коренно. Решават да сведат до минимум запасите на вида, при това възможно най-скоро. Целите, които си поставя са:

  • До края на ловен сезон 2016-17  запаса на вида да бъде сведен до 0,25 диви свине на 100 ха.
  • До края на ловен сезон 2017-18 дивите свине да  бъдат не повече от 0,15 бр. / 100 ха.

     За сравнение, средния запас на дива свиня на сдруженията членове на НЛРС - СЛРБ, които стопанисват над 76% от територията на страната е 0,62 бр./ 100ха.

     За целта в ловния закон на Естония правят няколко много-важни промени: разрешават ловуването с помощта на източници на изкуствена светлина, разрешават улова на дива свиня чрез оградни съоръжения, разрешават да се убиват явно болни диви свине без ловеца да има разрешително за лов, разрешават и ловуването от превозни средства.

     Ограничават подхранването, което е предпоставка за скупчване на много диви свине на едно място и по - лесно предаване на вируса на АЧС.

     Въпреки взетите спешни мерки, заболяването обхваща територията на цялата страна до март на 2017г.

     В Латвия болестта прониква през месец юни 2014г. Тогава са намерени три диви свине на границата с Беларус. Само 20 дни след първия регистриран случай, на 250 км. от него е регистрирано още едно огнище. В момента болестта е разпространена в цялата страна.

     Докладите на EFSA и отдел „Животинско здраве“ към Европейската комисия очертаха насоките, в които ще продължи да се работи за в бъдеще:

  • Напълно хармонизирано ветеринарно законодателство в ЕС;
  • Активна работа в насока - по-добра информираност за заболяването;
  • Ограничаване на популацията на дивата свиня;
  • Ловуването да е селекционно, като в определени територии с приоритет да се отстрелват женските индивиди;
  • По-добра организация за възможно най-бързо отстраняване на труповете на намерени диви свине;
  • Активен мониторинг на заболяването от страна на ловците;

Мерки за биосигурност по време на ловуване:

  • Отстреляните животни трябва да останат в помещение в ловностопанския район, докато не бъдат изследвани пробите;
  • Вътрешните органи от отстреляните животни не бива да бъдат отстранявани на терен.

Въпреки експанзията на заболяването в Европа, оптимизъм не липсва. Представителите на отдел „Животинско здраве“ изразиха своето мнение, че е по силите ни да се справим със заболяването, след като вече е изкоренено в Испания и Португалия.

Презентация за АЧС - Латвия

Презентация за АЧС - Естония

Презентация за АЧС - EFSA

Презентация за АЧС - Стратегия на ЕС