Все още няма окончателно решение за мораториума на лова на гургулица
30 април 2018 | 16:39 НЛРС-СЛРБ

България гласува против евентуалната временна забрана

 

По време на извънредно заседание на експертна група на ЕС за „Директивите за птиците и местообитанията“ (NADEG), проведено на 26 април в Брюксел, бе обсъдено евентуалното въвеждане на мораториум за лова на гургулица в европейските държави, в които до момента видът е обект на лов.

По време на срещата представители на институциите на България, Кипър и Франция гласуваха против предложената временна забрана за лова на гургулица, но не беше взето окончателно решение. Очаква се то да бъде взето по време на следващата среща на експертната група NADEG на 23 май в Брюксел, когато по всяка вероятност ще бъде приет планът за управление на гургулицата.

При евентуално налагане на временна забрана от страна на Европейската комисия, всяка държава следва да приложи необходимите мерки според националното си законодателство.