Заседание на УС на FACE в Правец
18 април 2018 | 14:43 НЛРС-СЛРБ

Днес в хотел Рио Правец се проведе заседание на Управителния съвет на Федерацията на ловните асоциации на страните-членки на ЕС (FACE), чийто домакин е Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. В началото президентът на FACE Михл Ебнер благодари на председателя на НЛРС-СЛРБ Васил Василев за перфектната организация на форума и сърдечното гостоприемство.

В своя доклад Михл Ебнер отчете дейността на FACE през 2017 г., приет бе и работният план на организацията за настоящата година. Обсъждат се организационни въпроси, както и възможностите на FACE за комуникация с европейските институции и лобиране в защита интересите на ловците от всички европейски страни.

Провеждат се дискусии за оловото в мунициите и допълнения към плана за управление на едрите хищници и мигриращите птици. По време на заседанието ще бъде обсъдена позицията на FACE относно Общата селскостопанска политика на ЕС, както и ситуацията около настъплението на Африканската чума по свинете.