начало | контакти | карта на сайта | 07:37, 23 септември 2018
Обсъдиха прилагането на Натура 2000
21 ноември 2017 | 15:47 НЛРС-СЛРБ

На 21 ноември в сградата на Министерството на околната среда и водите в столицата се проведе среща на Никола Нотаро и Луиза Самарели, служители на главна дирекция “Околна среда” към ЕК, с държавните институции, неправителствени организации, екологични организации, браншови камари, собственици на земи с цел подобряване прилагането на европейското законодателство, свързано с Натура 2000. Националното ловно-рибарско сдружение бе представлявано от неговия председател Васил Василев.

Срещата се организира във връзка с Дейност 5 от новоприетия план за “Природата, хората и икономиката” на Европейската комисия, която предвижда ЕК да проведе двустранни срещи с държавите членки на ЕС в присъствието на максимален брой заинтересовани страни, за да бъдат насочени приоритетите на Натура 2000 в правилна посока. Обсъдени бяха проблемите, които нашата страна среща в прилагането на европейското законодателство, като стана ясно, че и за напред ЕК ще дава указания в тази насока. Като резултат от тези срещи се изготвят пътни карти, които да подобрят прилагането на законодателството. Но не се предвижда изменение на европейското законодателство по отношение на Натура 2000.

Председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев изрази становище пред участниците в срещата, че масово българските граждани възприемат Натура 2000 като екологична мрежа, която въвежда неоснователни ограничения.

“Крайно настроените природозащитни организации създават усещането, че зоните от Натура 2000 са територии, където нищо не може да бъде правено – категоричен бе Васил Василев. - До ЕК достигат недостоверни данни, като целта е ясна – въвеждане на ограничения и по този начин въвеждане на допълнителни забрани на законово регулирани дейности, каквато е и ловът.”

“Ние се стремим да работим по подобряване прилагането на законодателството, така че смисълът и ползите от Натура 2000 да бъдат осъзнати и използвани – заяви Мирослав Калугеров, директор на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към МОСВ - Що се отнася до зоните на Натура 2000 в нашата страна, ако има грешки при тяхното определяне, те ще бъдат поправени.”