Среща в Министерски съвет по казуса Калиакра
9 август 2017 | 08:40 НЛРС-СЛРБ

Срещата в сградата на Министерския съвет бе ръководена министър-председателя на България Бойко Борисов в присъствието на вицепремиера Валери Симеонов и министърa на МОСВ Нено Димов. На нея се събраха кметовете на общините Каварна, Шабла и Балчик, собствениците на имоти от инициативния комитет „Да спасим Крайморска Добруджа“, представители на природозащитните организации, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН), браншовите организации и експерти от министерството на околната среда и водите. В срещата взе участие председателят на УС на НЛРС-СЛРБ Васил Василев.

Целта бе да се търси баланс по проекта за интегрирания план на защитените зони в района на Калиакра. Тя се проведе след отмяната на заповедта на министъра на околната среда и водите Нено Димов, с която се въведоха забрани за определени дейности в рамките на разпространение на природно местообитание 62СО Понто-сарматски степи от защитена зона „Комплекс Калиакра“, част от европейската мрежа Натура 2000. Заповедта предизвика напрежение сред гражданите в района на общините Каварна, Шабла и Балчик.

Министър-председателят поиска от всички заинтересовани страни да постигнат консенсус след осъдителното решение на Съда на Европейския съюз срещу България по казуса Калиакра, за да бъдат избегнати значително по-тежки финансови санкции - очакването е за 20 хил. евро на ден.

Решението след срещата е в следващите дни да бъдат създадени работни групи, които да съгласуват различните интересите при издаването на новата заповед на министър Ненов за ограничаване на дейностите във въпросната защитена местност както и да се постигне консенсус по Плана за управление след широко обществено обсъждане.

Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ:

“По покана на министъра на МОСВ Нено Димов взехме участие в срещата, организирана от министър-председателя Бойко Борисов. Целта бе всички заинтересовани страни да намерят консенсусно решение, така че да бъде изпълнено съдебното решение на Европейския съд, но и да не се стига до ограничение на икономическите дейности и на правата на хората да стопанисват собствените си земеделски земи. На срещата бяха представени позициите на различни страни, като акцентът на разговора касаеше основно отменената заповед на министъра, но стана ясно, че проблемът е по-скоро в интегрирания план за управление, чието обществено обсъждане трябваше да се проведе в края на миналата седмица в трите засегнатите общини. НЛРС-СЛРБ също възразява срещу така предложения План за управление, тъй като там е налице въвеждане на забрана на лова по смисъла за ЗЛОД, т.е. в тази територия от Натура 2000 с изключение на урбанизираните места ловът се забранява. Считаме, че това не е обосновано, още повече, че определянето на територията за зона по Натура 2000 е с решение на Министерски съвет е записано кой са забранените дейности и ловът не е сред тях. При липсата на конкретна научнообоснована аргументация защо това трябва да стане сега, за нас това означава, че изготвилите Плана за управление се опитват еднолично са изменят решението на Министерски съвет. Това е недопустимо и не приемаме ловците да бъдат изолирани от процеса на вземане на решения и да ни бъдат налагани неосновани ограничителни мерки, които лишават нашите членове от правата им да стопанисват и ползват дивеча. Има голямо непознаване на Натура 2000 като екологична мрежа и се възприема, че тя има само забранителен характер за различни дейности. Именно затова голяма част от ловците в засегнатите региони взеха участие миналата седмица в протестните действия.

Ще направим всичко възможно и на национално, и на местно ниво ловците да бъдат представени в експертните работните групи, които по разпореждане на министър-председателя ще се създадат в следващите дни.”