начало | контакти | карта на сайта | 13:59, 11 август 2020
Новини

Управителен съвет и Генерална асамблея на FACE в Брюксел, Белгия, 28.09.2016 г.

Представители на НЛРС-СЛРБ бяха Васил Василев – гл. секретар на УС на НЛРС-СЛРБ и Александра Топузанска – международно сътрудничество.

По време на управителния съвет и Асамблеята на FACE, отново се засегна наболялата тема за лобирането в ЕП, като ако ловците искат да постигнат нещо и да се преборят с нарастващото неодобрение към ловната общност, трябва да разполагат с изключително добро лоби в Парламента.

Бе сменен главният касиер на FACE, като на мястото на Беноа Шеврон – представител на френския ловен съюз, чрез единодушно гласуване, бе избран новият председател на френския ловен съюз г-н Уили Шран.

Проблемът с комуникацията продължава да стои на дневен ред и все още не може да се намери решение, как най- адекватно да се осъществи контакт с тези 7 милиона ловци, членове на FACE.

Относно срещата на членовете на FACE през пролетта, Гърция е предложила домакинство, като идеята е да се проведе в Атина. Дебати се породиха от желанието на много хора за фиксиране на точна дата на събитието, но председателят на гръцкият ловен съюз – Николаос Пападодимас обяви това за невъзможно в рамките на форума. От друга страна, той поиска финансирането на мероприятието да е от страна на FACE, предвид сегашната ситуация в Гърция.

Относно продажбата на офис-сградата на FACE, бе обявено че вече е сключен договор с агенция и сградата е пусната на пазара на недвижими имоти. Намерено е и ново място за помещаване на секретариата на FACE, но все още текат преговори и договор за наем не е подписан. В тази връзка се изрази становище, че парите от продажбата на имота са на ловците-членове на FACE и не трябва да бъдат похарчени безрасъдно. Мишел Ебнер – президент на FACE обяви, че парите ще бъдат сложени в банкова сметка и няма да се борави с тях. Убедени са, че до Коледа вече ще са в новия офис.

Бюджетът за 2017 г. тепърва ще се дискутира на следващото събрание на УС през ноември, защото предложеният до момента не е реалистичен, като при сегашния за 2016 г. има дефицит от 10%. Поради инфлация, има увеличение с 2% в членските такси. Представителите на испанския ловен съюз не желаят да плащат такава висока такса и поискаха преизчисление. Породи се притеснение обаче, че удовлетворяването на подобна молба ще породи същите искания и от други държави. Членският внос за 2017 г. не се прие, до окончателното изясняване на въпроса с испанския ловен съюз и таксата, която ще заплаща.

Като нов пълноправен член на FACE, единодушно бе прета ловната организация на Сан Марино. Получено е заявление за членство от втора ловна организация, представител на Португалия. Заявлението бе отхвърлено, поради твърдия отказ на официалната португалска ловна организация – пълноправен член на FACE. Друга заявка в секретариата на FACE е получена и от македонският ловен съюз. Тя ще бъде разгледана през 2017 г. на срещата на членовете, но по всяка вероятност македонците ще станат пълноправни членове.

Наболелият въпрос по премахването на длъжността „главен секретар“ и въвеждането на нова - „генерален директор“, премина в ожесточени дебати. Стигна се и до заплахи от страна на сегашния гл. секретар – Филипо Сегато, който обвини управителния съвет в политически игри и машинации и заплаши, че може да отнесе въпроса в съда. След многочасово разискване по темата, бе проведено тайно гласуване с въпрос -  „Искате ли Филипо Сегато да продължи да работи в FACE?“. Резултатите от гласуването красноречиво показаха отношението на членовете на FACE към г-н Сегато: 17 – против, 1- за, 3 – въздържали се. Представителите на френския ловен съюз и от румънска страна г-н Атила Келерман, демонстративно напуснаха залата, обявявайки, че това гласуване е неправомерно.

FACE продължава да има вътрешни проблеми, не функционира адекватно и на пълен капацитет и ако не се стигне до скорошно излизане от затруднената ситуация и във финансов план, има вероятност организацията да се разпадне.

 

 

  Честване на 95-годишнината на Беларуския ловно-рибарски съюз, 13.05-14.05.2016

Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" гостува на Беларуската ловно- риболовна организация по повод на 95-та и годишнина. Организацията беше представлявана от Васил Василев – главен секретар на УС на НЛРС-СЛРБ и Александра Топузанска – международно сътрудничество към НЛРС-СЛРБ.

През първият ден от отбелязването на 95-годишнината се проведе официалната част от мероприятието в зала за тържества на местно читалище.  Сред официалните гости бяха представители на различни министерства и държавни органи, вице-премиерът на Беларус, както и представители на ловните съюзи на Русия, Литва и България. Прочетоха се поздравителни адреси от гостите, като част от служителите бяха наградени за заслуги от представителите на държавните органи. Програмата беше допълнена и с развлекателна част – изпълнения на различни вокални и танцови ансамбли между отделните поздравления.

Вторият ден от празника по случай годишнината на Беларуския ловно-рибарски съюз, бе отбелязан с множество състезания в различни области, като – екстериорна киноложка изложба на различни видове ловни породи кучета (CAC), състезание по ловна стрелба, кулинарно състезание и риболовно състезание. Освен състезанията, организаторите бяха направили и трофейна изложба с представяне на различни трофеи на зубър, лос, благороден елен, сръндак, дива свиня, вълк и др.

В проведена среща между главния секретар на НЛРС-СЛРБ г-н Васил Василев и председателя на Беларуския ловно-рибарски съюз г-н Юрий Шумски стана ясно, че поради нарастващия проблем с болестта „африканска чума по дивата свиня“, се налага заличаването на цялата популация на вида в Беларус. За разлика от НЛРС-СЛРБ, Беларуският ловен съюз е държавно-обществено обединение, в което членуват физически лица. Дейността се управлява от Централно управление, което има регионални организационни структури. Контролната и охранителна дейност на горите, дивеча и рибата се извършва от Държавна инспекция за опазване на животинския и растителен свят, при президента на Република Беларус. В непосредствената охрана на дивеча и рибата са въвлечени повече от 660 служители, от които 270 извършват охранителна дейност на терен. Председателството е изборна длъжност, но предложеният за поста, става председател с изричното одобрение на президента на Република Беларус.

Беларуският ловно-рибарски съюз е член на Световния съвет по лова и опазване на дивеча(CIC), Международната федерация по риболовни спортове(FIPS) и Международната федерация по кинология (FCI).

В резултат на доброто партньорство между държавата и обществената организация, в националното законодателство са въведени високи санкции за бракониерство – всеки констатиран случай, се разглежда като углавно престъпление. Това, съчетано с постоянния контрол от страна на държавата поставя Беларус сред страните с най-малък процент на посегателство над дивия свят.

 

 

Среща на членовете на FACE 07.04-09.04.2016 г. в Белград, Сърбия

Срещата започна с официални приветствия от страна на президента на FACE Мишел Ебнер и президента на сръбския ловен съюз – Драган Шормаз. Официален гост бе Карл Хайнц Флоренц – евродепутат, председател на Парламентарната интергрупа за биологичното разнообразие, лов и селските райони. В речта си, той наблегна на това, че ще помогне в политиката на FACE по опазване на околната среда. Според него, ловците трябва да са обединени, защото има прекалено много хора,  работещи усилено против лова.

Касиерът на FACE Беноа Шеврон изнесе доклад за финансовото състояние на организацията. Прави впечетление подобряване на финансовото състояние, както и повишаване на събраните средства за изследователския фонд. Сградата, където се помещава офисът на FACE най- вероятно ще бъде продадена, за да се вземе нещо по-малко, отговарящо на нуждите на организацията.

В края на юни, управителният съвет на FACE ще се събере за да бъде решено окончателно, ще се увеличава ли членският внос за ловните съюзи или не. Във финансовия доклад прави впечетление, че повече от половината ловни съюзи не са платили членската си такса към FACE. В това отношение НЛРС-СЛРБ е изряден.

В доклада си, главният секретар на FACE Филипо Сегато подчерта, че работните документи по съвещанията вече стават в електронен формат. Все още се търси заметник на Сай Грифин. Сериозно се работи в насока комуникации.

По директивата за оръжията и предложените изменения, все още текат изслушвания и се провеждат срещи в ЕП и няма нищо конкретно като решение. Приоритет на FACE e изготвянето на допълнения и предложения към докладите на депутатите, защитаващи правата на ловците. Работи се сериозно и за финализирането на информационната мрежа за ловците.

През втория ден на срещата, бяха организирани работни групи от всички присъстващи, с цел по-добра комуникация между членовете и представяне на идеи и анализи от всяка работна група относно FACE и нейните силни страни, слабости, възможности, заплахи. Всички представиха идеите си, каква според тях трябва да е основната мисия на FACE, визията и целите на организацията за в бъдеще.  До три месеца се очаква да се приеме нова стратегия на FACE за цялостната и дейност в следващите три години.

По време на срещата се направиха презентации за устойчивия лов, ловното движение в Ирландия и Малта, ловът с лък, който набира все по-голяма популярност, икономическото и екологично въздействие на лова във Франция, вълкът в Сърбия и др. Коментираха се и директивите и до колко те са приложими в отделните държави и в услуга на ловците.

 

 

Политици и граждани критикуват предложението за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия

Представители на Европейския парламент, на Европейската комисия и на Съвета на Европа обмениха вижданията си по време на конференцията проведена на 02.03.2016 г., която бе организирана с подкрепата на FACE (Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз).

Предложенията на Европейската комисия се считат за "прибързани" и "неприемливи", според евродепутатите, които се срещнаха за да обсъдят европейската директива за огнестрелни оръжия с граждани, ловци и състезатели по спортна стрелба.

Директивата за огнестрелни оръжия предизвика поредната разгорещена дискусия сред политиците и гражданите. Предложенията, внесени от Европейската комисия само пет дни след трагичните терористични нападения в Париж през ноември миналата година, са насочени към няколко аспекта от Директивата. Остра критика идва не само от заинтересованите лица, пряко ангажирани в законното използване на огнестрелно оръжие, като ловци и състезатели по спортна стрелба, но също така и от по-голямата част от членовете на Европейския парламент, изразявайки съмнения относно предложенията, които имат сериозна нужда от подобрение.

Въпреки че някои предложения, се смятат за приемливи - като например по-добро проследяване на огнестрелните оръжия и подобрено трансгранично сътрудничество между полицейските сили, най-разпространената критика е липсата на оценка за отрицателното въздействие на промените, което прави невъзможно оценяването на евентуалните последици от предложените изменения, както и за законосъобразното използване на огнестрелно оръжие.

Евродепутатът Карл-Хайнц Флоренц председател на Парламентарната Интергрупа за биологичното разнообразие, Лов и селските райони, който председателства конференцията, коментира че "Предложението на Комисията е прибързано и изготвено под определено напрежение. Не съществува връзка между притежанието на оръжие с гражданско предназначение, като употребата му за лов или спортна стрелба и рискът от терористични атаки. Считам, че е недопустимо да се попречи на граждани, спазващи закона, с ненужни или дори несъразмерни ограничения, които няма да доведат до каквито и да е ползи в областта на сигурността, която вече е предмет на достатъчен брой разпоредби на национално ниво." Беше ясно, че липсата на оценка на въздействието върху предложените мерки може да има непропорционално въздействие върху законните потребители на огнестрелни оръжия.

Един от най-спорните въпроси е предложената забрана на огнестрелни оръжия въз основа на тяхната прилика с военните такива. Въпреки че Комисията не предлага никаква обосновка за тази мярка, има широко съгласие, че ограничаването на правната употреба няма да има ефект върху черния пазар, като законните и незаконните пазари не са взаимно допълващи се. Също така, опасения бяха изразени и че огнестрелното оръжие, което се използва в олимпийските дисциплини и световни първенства, съвсем спокойно също би могло да се разглежда като "военно огнестрелно оръжие".

 

 

В Европарламента обсъдиха проблемите пред трофейния лов

На 26 януари в Европейския парламент се проведе среща, организирана от евродепутатите Карл-Хайц Флоренц и Рената Бриано, относно стратегическите цели на ЕС за CITES - нелегалния трафик, износ и внос на диви животни, както и предизвикателствата пред трофейния лов в Африка. От българска страна участие взеха Васил Василев, главен секретар на НЛРС-СЛРБ, и Александра Топузанска – експет международно сътрудничество.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че голямата заплаха за биоразнообразието е загубата на местообитания вследствие увеличаване на населението в африканските държави. Коментирани бяха темите за упражняващия се голям натиск трофейният лов в Африка да бъде забранен, но бе констатирано, че това ще доведе до големи финансови загуби за местните хора и обширни територии ще загубят своята икономическа стойност. Затова трябва да се намери определен баланс при организирането и упражняването на трофейния лов с цел да няма толкова разногласия по въпроса и негативен отзвук сред световната общност.

По време на срещата бе застъпено становището, че вече има правилна регулация за внос-износ на трофеи, но темата е много чувствителна за всички заинтересовани страни и трябва да се борави внимателно с нея. Категорично бе подчертано, че допълните забрани за отстрел са предпоставка за увеличаване на бракониерството, причините за което трябва внимателно да се анализират, като най-вероятно в неговата основа е бедността на населението в Африка.

 

На 16.09.2015 г. в Брюксел, се проведе Генерална асамблея на Федерацията на европейските ловни асоциации /FACE/, на която присъстваха делегации на държавите-членки. От българска страна на форума представители бяха председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков и Александра Топузанска експерт - международно сътрудничество.

Основната цел на асамблеята бе изборът на нов президент на FACE, поради напускането на поста от досегашния президент Жилберт Дю Тюркхаим. За длъжността кандидатстваха двама членове – Сречко Жерав от Словения и Мишел Ебнер от Италия. Те имаха възможност в 20-минутна презентация, да се представят като личности и да покажат концепциите си за работа като президенти на FACE. Всеки от участниците в асамблеята, имаше право да задава въпроси на кандидатите в рамките на 10 минути. Общото, което се открои като акцент в отправените въпроси, беше финансовата криза  във FACE. След тайно гласуване от делегатите, за президент на Федерацията на европейските ловни асоциации беше избран Мишел Ебнер.

Избрани бяха още почетен президент и почетни членове, вицепрезиденти по регионите, като за Южноизточния регион, касаещ България,  вицепрезидент си остава Атила Келерман от Румъния. За ковчежник/касиер/  на Федерацията бе избран Беноа Шеврон от Франция.                                       

Одобрение получиха отчетът за работата на FACE за 2014 г., работният план за 2015-2017 г. и финансовият план за 2015-2016 г.

На форума беше изтъкнато, че FACE е доста активна в срещите, консултациите и проведените дискусии относно платформата за едрите хищници и пригодността на местообитанията за птиците. Федерацията ще продължи да участва в дискусии, срещи или да инициира такива, свързани с устойчивото управление на популациите и да бъде подкрепа на гласа на ловците в Европа.

НЛРС-СЛРБ получи специални благодарности за коректността си като член, плащайки редовно членския си внос, и за паричния й принос всяка година за Фонда за научни изследвания за животни и птици.

 

Визитка на Мишел Ебнер

Мишел Ебнер е роден на 20 септември 1952 г. в Болзано, Италия, като трето дете на известна фамилия, свързана с политическия живот. Завършил е право в Университета в Болоня, но прави политическа кариера. От 1994 до 2009 г. е депутат в Европейския парламент. Член е на интергрупа „Лов” в Европейския парламент до 2009 г. Има издадени публикации и книги на ловна тематика.

 

 

Съвместна международна среща по ранно откриване и профилактика на африканската чума по свинете между OIE и CIC
 
Седалището на OIE - Световната организация за здравето на животните- в Париж, Франция бе мястото на провеждане на Международната среща по ранно откриване и профилактика на африканската чума по свинете (АЧС) и други здравни проблеми на взаимодействието между животните в дивата природа, хората и домашните животни, организирана съвместно с Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Срещата, която се проведе на 30 юни и 1 юли 2014г., събра представители от двете общности (ветеринарната и ловната) с оглед подобряване на сътрудничеството между тях. Тя се разглежда като първа стъпка за продължаване на сътрудничеството между двете организации, след подписаното през 2011 година споразумение за сътрудничество между OIE и CIC, а Председателят на УС на НЛРС-СЛРБ - инж. Иван Петков и Теодора Гошева представляваха българските ловци. 
С тази среща, OIE и CIC имат за цел да повишат капацитета на страните в ранното откриване, официално уведомление и оповестяване на болести по животните, включително и на тези, които се предават на хората (зоонози), особено при диви животни, като по този начин се допринася за опазване на биологичното разнообразие, както и за здравето на хората и животните. 
При откриването на срещата, генералния директор на OIE д-р Бернар Валат подчерта значението на сътрудничеството между ловци и други заинтересовани страни, като каза, че "OIE и CIC работят заедно, за да развиват и популяризират тези идеи за по-добро мобилизиране на заинтересованите страни и укрепване на връзките между държавните органи и организациите на ловците и риболовците, както и със специалисти от водни и сухоземни защитени територии "
По време на срещата беше подчертано, че ловците са важни стражи, с постоянно присъствие на терен и са в състояние да подпомагат ветеринарните служби в ранното откриване на заболявания по дивите животни. 
Председателят на CIC, г-н Бернар Лозе, заяви, че "примери за сътрудничество между фермерите и ветеринарните служби са безкрайни, за разлика от тези между ловната общност и ветеринарни лекари." Бяха представени съществуващи програми във Франция и Германия, които илюстрират сътрудничеството между ловци, ловни организации, ветеринарни служби и изследователски организации. Президентът Лозе подчерта важността на това да се учим от тези примери за добри практики и подобни инициативи да се мултиплицират по целия свят. 
Голяма част от фокуса на срещата бе африканската чума по свинете (АЧС), заболяване, което се появява в Грузия през 2007 г. и оттогава се разпространява из целия регион Транс-Кавказ и Руската федерация, заплашвайки домашните свине и популациите на дивата свиня на Източните граници на Европейския съюз (ЕС). ЕС наблюдава първите такива взривове през 2014 г. в Литва, Полша и Латвия, а дивата свиня се разглежда като основен вектор в разпространението на вируса в тези държави. 
Досега, проучвания показват, че сама по себе си дивата свиня не са в състояние да поддържа болестта в околната среда. Все пак, това е доказано само там, където гъстотата на популациите са сравнително ниски, особено в сравнение с тези в някои западни страни-членки на ЕС. Когато плътността на популацията на дива свиня е висока все още не е известно дали вируса може да се поддържа в околната среда. Всяко наличие на вируса в популациите на дивата свиня с течение на времето ще бъде особено тревожно за ловците. 
Една от основните трудности при наблюдение ASF е идентифицирането на симптомите на заболяването. Външните симптоми не са уникални за вируса и рядко са видими с живи животни. Въпреки това, публикуваните патологоанатомични прегледи позволяват идентифицирането на аномалии във вътрешните органи на дива свиня, дори и от хора с минимално обучение. След това пробите могат да бъдат взети и изпратени ветеринарни служби, за да се проверят за болести. 
Като цяло, съществува реална необходимост от подобряване осведомеността и ловците да се обучат за наблюдение, разпознаване и докладване на болести в дивата природа. Като стражи на терен, ловците трябва да разберат значението на сътрудничеството с ветеринарните служби за здравето на дивите и домашни животни, и хората. 
CIC и OIE ще продължат да работят заедно за: подобряване на информираността на ловците по отношение на заболявания по дивите животни, подобряване на комуникацията и сътрудничеството между ловната и ветеринарната общности, и да се осигури обучение на ловците в ранното откриване и реакция на заболявания по дивите животни, заедно с ветеринарни служби в различни държави. 
Като следваща стъпка, на CIC (включително и на нейната близка организация в ЕС, FACE - Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз) и OIE е да разработят елементите за действие и тяхното финансиране, за да се приложи отговор на основните констатации на срещата.
 

България е домакин на 62-та Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)
 
            Генералната асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC), която се проведе в Милано, Италия взе решение България да бъде домакин на 62-та Генерална асамблея на съвета през 2015. 
           На официална церемония по закриване на тазгодишната асамблея на организацията, която се проведе от 24 до 26 април в град Милано, флагът на съвета беше връчен на председателя на НЛРС-СЛРБ – инж. Иван Петков. Това е голяма чест и признание за българското ловно движение. 
          Страната ни беше представлявана от делегация, водена от председателя на НЛРС-СЛРБ – инж. Иван Петков, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов,Теодора Гошева – международно сътрудничество, Илия Михайлов – председател на ЛРС-Добрич, Веселин Симеонов – председател на ЛРС-София-север и Светослав Георгиев – ръководител на ЛРС-София-запад. На събитието присъстваха 428 делегати от 43 държави от Азия, Америка, Африка и Европа.


 
Вълкът – на фокус в Европейската комисия
 
В директората „Околна среда” на Европейската комисия в Брюксел се състоя среща по проблемите на едрите хищници и състоянието на популациите им на територията на ЕС. Представители на НЛРС-СЛРБ в работната група бяха главният секретар Васил Василев и експертът по „Международно сътрудничество” Теодора Гошева.
Водещ на събитието бе г-жа Пиа Бочела, директор „Околна среда” в ЕК. Участници бяха природозащитници, учени, ловни асоциации, фермерски сдружения и международни организации с отношение към проблема.
Предложена бе проекто платформа за управление на популациите на едрите хищници на територията на ЕС. Изводите и планираните дейности на ЕК се основаваха на проучвания на италиански природозащитници.
Ловните организации, подкрепени от фермерите и собствениците на земя обаче имаха редица сериозни аргументи срещу така представената информация и бързо обърнаха фокуса на срещата  - от опазване на едрите хищници към основния въпрос - съвместното съществуване на хората и тези диви животни.
Сериозен бе дебатът по отношение на компенсациите за щети, нанесени от вълка. Представител на Министерството на околната среда на Испания отбеляза, че там където вълците  се регулира чрез отстрел, той е респектиран и нанася много по-малко щети на добитъка. Производители на еленско месо от Швеция пък поддчертаха, че само 1 от 5 убити от вълци елени може да бъде открит в природата, за да се поиска и получи съответната компенсация.
 
Накрая участниците се съгласиха, че проекто платформата ще бъде сериозно ревизирана, за по голяма адекватност на фактическото състояние на присъствието на вълка в Европа и на динамиката на неговите популации и последиците от това за отделните държави. 
60-а генерална асамблея на CIC
Между 28 и 30 април се състоя честване на 60-годишнината на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Събитието бе разпределено в три европейски столици – Прага, Братислава и Будапеща. Представителната делегация от България се състоя от Иван Петков (председател на НЛРС-СЛРБ), Григор Гогов (главен секретар на НЛРС- СЛРБ), Александра Топузанска (международно сътрудничество към НЛРС-СЛРБ), Илия Михайлов (председател на ЛРС-Добрич), Веселин Симеонов (председател на ЛРС-София-север), и Владимир Райчев – член на издателския съвет към Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. 
Мотото, под което се проведе асамблеята, беше „Ловът: да съхраним дивия свят – ключ към глобалното културно наследство”. В следващите редове ще ви запознаем с някои от основните акценти и теми на дискусия в три от направленията на CIC:
НАПРАВЛЕНИЕ "ПРИЛОЖНА НАУКА" 
CIC осъзнава ключовата си роля във връзка с пропагандирането -  диви животни да не бъдат отстрелвани в рамките на оградени терени, или тази практика да бъде отрегулирана по по-хуманен начин. В тази връзка делегатите бяха помолени да се включат активно в диалога със собственици на земя, ловни организации и правителствени агенции в съответните държави, които представляват. 
Едно от основните постижения за миналата година е възстановяването на сайта www.africanindaba.co.za, който е предназначен за ловците, интересуващи се от опазването на дивата природа. Главен приоритет на направлението за тази година е завършването на Червената книга на CIC. 
НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИКА И ПРАВО” 
В юридическо отношение, направлението положи основите на създаването на интернет сайт, който да бъде свързан с главните бази данни в сферата на екологичното право – ECOLEX и FAOLEX. Проектът се осъществява съвместно с Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Тази инициатива ще даде възможност на CIC, много правителства и съответните агенции към тях, да ползват най-добрите практики, осъществявайки различни проекти. 
Полагат се също така усилия съвместно с Интерпол и Службата по наркотици и престъпления към ООН за намаляване на престъпленията свързани с дивата природа. 
КООРИДНАЦИОНЕН ФОРУМ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА 2012 г. 
Миналата година бяха проведени 7 срещи на форума. На този в Белград през март, основната тема бе „Проблемът с раздробяването на основните национални ловни организации на по-малки сдружения”.  В Сърбия проблемите в това отношение са малко по-сериозни и CIC се надява да успее с консултативни средства да окаже допълнителна подкрепа. 
Между 24 и 26 октомври се състоя най-важната среща на форума. Тя се проведе в Чехия. Присъстваха делегати от България, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Сърбия, Черна гора и Русия. Основната тема бе управлението на запасите от дребен и среден дивеч. Президентът на CIC Бернар Лозе подчерта нуждата от координирани действия на международно равнище за разрешаване на съществуващите проблеми. Основните теми на срещата бяха в три сфери:  -  - Селскостопанската политика 2014-2020 
 - Управление на дребен и среден дивеч в страните от Централна и Източна Европа 
 - Оценка на трофеите 
На форума бе приета важна резолюция, която ще послужи в бъдеще, като основна юридическа рамка за някои държави, които търсят баланса на интереси между селскостопанските производители и ловците.
 
 


14-та сесия на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа

От 28 февруари до 2 март в Скопие, Македония, се проведе 14 среща на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа. Обсъждани бяха две основни теми – „Опазването на балканския рис” и „Устойчивият ловен туризъм”.
Участие взеха представители на Македония, Словакия, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватска, Русия, Албания, Словения, Европейската комисия към ЕС, Норвежкия институт за изследване на природата, Швейцарската организация за опазване и управление на хищниците. Специални гости бяха президентът на CIC Бернар Лозе и генералният секретар на FACE Ангъс Мидълтън.
България бе представена от главния секретар на НЛРС-СЛРБ Григор Гогов и Александра Топузанска – експерт по международна дейност към Националната организация.
Лектори от различни страни от региона очертаха състоянието на балканския рис, като бе отбелязано, че навсякъде видът е защитен и популацията му не е стабилна. Основният извод, до който стигнаха участниците във форума, бе, че трябва в най-скоро време да бъдат разработени планове за управлението на балканския рис.
На семинар по повод развитието на ловния туризъм бяха направени презентации от страните от Ценрална и Източна Европа на възможностите за организиран ловен туризъм, като от изнесените данни стана ясно, че всички усилия трябва да се насочат към устойчивото ползване на дивечовите запаси и опазването на местообитанията. 
 


ЕК наказва България
заради промените в ЗЛОД, облекчаващи лова на кафявата мечка

Европейската комисия открива наказателна процедура срещу България заради направените през 2010 г. промени в Закона за лова и опазването на дивеча
С официално писмо Европейската комисия е уведомила правителството, че открива наказателна процедура срещу България заради направените промени в Закона за лова и опазването на дивеча, облекчаващи лова на кафявата мечка.
В края на октомври 2010 г. Народното събрание разреши лова на кафява мечка, като прие законопроект за изменение и допълнение на закона. Вносители бяха депутатите от ГЕРБ Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Т. Иванов.
В последния момент беше оттеглено предложението да се разреши и ловуването на дива коза.
Но още преди промените да бъдат гласувани на второ четене, шест неправителствени организации и Националният природонаучен музей при БАН се обявиха против тях.
Организациите WWF, Сдружението за дива природа "Балкани", СНЦ "Зелени Балкани-Стара Загора", Българското дружество за защита на птиците, Сдружението "Природен фонд" и фондация "Четири лапи", както и музеят, бяха против това министър Мирослав Найденов да издава разрешителни за отстрелване на двата защитени вида - кафява мечка и дива коза, тъй като "той хем ще използва тези разрешителни при трофеен лов, хем ще е отговорен за законовата защита на застрашените видове, което е явен конфликт на интереси".
Според организациите по онова време не е имало сериозна научна информация, че кафявите мечки са станали прекалено много и трябва да бъдат отстрелвани повече - което беше изтъкнато като мотив от вносителите на проекта за промените.
Според сегашните текстове в закона в началото на всяка година министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните определят квота за ловуване на кафява мечка. Квотата не може да бъде по-голяма от 8% от общата численост на вида и не може да бъде по-малка от 3% от числеността му, като долната граница не е задължителна за изпълнение.
ЕК атакува именно тези текстове, след като природозащитните организации са сигнализирали в Брюксел, съобщи mediapool.bg.
Възможно е причина за недоволството в Брюксел да е заради некомпетентно изготвени текстове в поправките на Закона за лова и опазването на дивеча.
Със Закона за биологичното разнообразие от 02.02.2002 г.(ДВ бр.77/2002) кафявата мечка е обявена за защитен вид в България.
Наказателната процедура преминава през няколко етапа, преди да се стигне до дело в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Ако дотогава България не промени законодателството си, така че да отговаря на европейските директиви, може да се стигне до финансови санкции.
Една от премълчаните преди две години причини за промените в закона е била свързана с прехвърляне на разрешенията за отстрел на мечки от Министерството на околната среда и водите към Министерството на земеделието и храните, тъй като в ролята си на принципал на ловните стопанства земеделското министерство има финансов интерес от трофейния лов на мечки, но няма отношение към опазването на ценни животински видове, твърдят природозащитници. А кафявата мечка е именно такъв вид.
Според правилата в ЕС регулирането на броя на мечката е възможно с цел намаляване на конфликта с хората и предотвратяване на щетите, причинени от животните, но това не бива да се третира като лов, както е в текста на българския закон.

vesti.bg


Защитата и опазването на едрите хищници генерират силни емоции сред ловците в Европа
Представители на европейски ловци от 25 страни споделиха в открит диалог проблемите с едрите хищници, Натура 2000 и ролята на ловците в опазването на природата.
Ясно е, че защитата и опазването на едрите хищници генерират силни емоции сред ловците и че те представляват предизвикателство за опазване в пренаселен континент като Европа. Също така е ясно, че някои ловци не приветстват завръщането на вълци, мечки и рисове.
Но едрите хищници са важна част от нашето природно местообитание и ние трябва да се научим да съжителстваме с тях. Големите хищници играят важна функция в рамките на здравите екосистеми и са част от европейското наследство на биологичното разнообразие. Те се нуждаят от плячката им за оцеляване и хищничеството е част от естествените процеси, както и във възстановяването на биологичното разнообразие. Тъй като това е от решаващо значение, всички заинтересовани страни - включително и ловците – трябва да приемат необходимостта да се възстановят големите и жизнеспособни популации на едри хищници в Европа. Нужно е да сме отговорни за опазване на биологичното разнообразие, да проявяваме загриженост и да генерираме идеи. Нуждаем се от диалог, основан на добра воля и добри намерения, като се вземат предвид общата цел за възстановяване и опазване на големи популации от хищници в Европа.

FACEПРОВЕДЕ СЕ 59-АТА АСАМБЛЕЯ НА CIC
От  8 до 12 май т.г. в Кейптаун се проведе 59-ата асамблея на CIC под мотото „Икономиката в запазването на дивечовото богатство”.  Присъствие регистрираха 32 държави, като руската делегация беше най-многобройна – 25 членове. От българска страна присъстваха проф. Нино Нинов, инж. Григор Гогов, председателят на ЛРС – Добрич Илия Михайлов и председателят на ЛРС – София – север Веселин Симеонов.
 В рамките на 3 дни се проведоха заседания на направленията, на които бяха изнесени доклади. Двата форума – Централна Източна Европа и Средиземноморския, също представиха своите доклади.
59-ата асамблея на CIC прие за четвърти официален език след английския, френския и немския руския език. Бяха връчени награди за публикации, приз получи и филм, чиято тематика е подчинена на мотото – опазване на дивеча. За отбелязване е, че посоката, в която се върви, дивечът е пречупен през призмата на екологията и това трябва да се възприеме от ловната общност.СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННИЯ ФОРУМ НА CIC ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - БЕЛГРАД, СЪРБИЯ
На 16.03.2012 г. се проведе среща на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа в Белград.
Тема на срещата: Ловното законодателство на страните от Централна и Източна Европа.
В срещата участваха представители от ловните съюзи на Сърбия, Словения, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Словакия, Черна Гора, Албания, Хърватия и България.
НЛРС-СЛРБ бе представен от Иван Петков – председател на УС, Григор Гогов – гл. секретар и Нино Нинов – член на УС.
В срещата участие взеха и Бернар Лозе – президент на CIC, Дитър Шрам – почетен президент на CIC, Имрих Шуба – вице-президент на CIC и Тони Връсчай – председател на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа.
Всички държави направиха презентация на действащите ловни законодателства в съответните страни.
Съвещанието прие резолюция със следните точки:
1. Устойчивият лов е важна основа за опазването на биологичното разнообразие.
2. Ловните организации постоянно трябва да осигуряват безценната си доброволна служба към нашето общество за опазване на дивата природа. Те са нашите отговорни стопани на националното ни богатство.
Всички настоящи членове призовават правителствата и политиците към:
1. Признание за конструктивния принос на ловната общност.
2. Улесняване на доброволческите дейности на ловците и техните сдружения в съответното законодателство, в частност, като им се даде властта да подпомагат обществеността при установяване и контрол на планове за управление на дивата природа.
3. И накрая, да се запази тяхната сила в единно административно тяло във всяка държава.
4. Хармонизиране на ловното законодателство със съседните държави, под мотото: "Дивечът не познава граници". 


СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ЩЕ ИЗГРАДИ МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИ ПО ДИВИТЕ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ
В България ще бъде изграден Международен център за контрол на болестите по дивите животни.
Той ще изпълнява функциите и на референтна лаборатория, първа по рода си в световен мащаб. Това е упоменато в споразумението, подписано от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и президента на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) Бернар Лозе по време на семинара на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), провел се на 23.01.2012 г. в Правец. На събитието присъстваха и генералният директор на OIE Бернар Вала, регионалният представител на OIE за Източна Европа проф. Никола Белев и председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков.


ХIII КОНГРЕС НА РУСКИЯ ЛОВНО - РИБАРСКИ СЪЮЗ
На 30.11.2011 г. в Москва, Русия се проведе ХIII Конгрес на Руския ловно – рибарски съюз. Сред гостите беше и Председателят на УС на НЛРС-СЛРБ г-н Иван Петков, който поздрави делегатите от името на българските ловци и изрази увереност,че и за напред, в духа на доброто приятелство между двете организации ще развиват активни отношения и широко сътрудничество, както и съвместни инициативи с FACE и CIC.
Едно от важните решения на Конгреса бе преизбирането на Председателя - Едуард Бендерски за втори мандат от пет години. Заедно с това, беше приет нов Устав, съобразен с промените в ловното законодателство на страната, както и бе избран нов състав на УС.
Сериозна дискусия предизвикаха въпросите за ловните билети и арендоването на ловните площи в Русия. По тези въпроси бяха  приети декларации до Президента и Министър Председателя на Русия, в които се изразява позицията на делегатите по предвидените в законодателството рестриктивни мерки спрямо ловците.
Бендерски заяви,че и занапред ще продължи доброто сътрудничество между Руския ловно – рибарски съюз и НЛРС-СЛРБ.


CIC ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2011

На 08.11.2011 г. в Мадрид, Испания се проведе среща на Съвета на CIC (Световен съвет по лова и опазването на дивеча). НЛРС-СЛРБ бе представен от председателя на УС Иван Петков.
Основна тема на форума бе подготовката на Генералната асамблея на организацията през следващата година и представянето на най-важните аспекти, които ще бъдат водещи в работата на CIC - опазване на природата и дивия свят, подготовката на обществото за това начинание, включително и ловците,чиято роля става все по-важна в усилията за съхраняване на дивата природа. Обсъдени бяха аспекти от новия устав на CIC, както и добавките, които тепърва предстои да бъдат разгледани. Представени бяха отчети за срещите и конференциите на CIC през отиващата си вече 2011 г. Президентът Бернар Лозе изнесе доклад за напредъка на България по проекта на OIE за построяване на център за изследване на болестите по животните, който ще е най-големият в Европа. Стана ясно,че Лозе ще посети през следващата година България поне 2 пъти, тъй като проектът се развива много бързо.
Обсъден бе и изключително важният въпрос за сътрудничеството на CIC с институции и организации за защита на дивата природа и животинския свят по въпросите за управлението на дивечовите запаси и устойчивото им ползване.
По отношение на бюджета на CIC за следващата година преобладаваше оптимизмът за запазване на финансовите възможности на организацията, които да гарантират нейното нормално функциониране въпреки финансовата криза в световен мащаб и нестабилността на пазарите в Европа.
 
Среща на членовете на FACE в Дъблин, Ирландия
Представители на 22 държави се събраха между 20 и 24 март в Дъблин на годишната среща на Асоциацията на ловните федерации в Европа – FACE. НЛРС-СЛРБ бе представляван от Григор Гогов – гл. секретар и Александра Топузанска – отдел „Международно сътрудничество”. В дискусиите участваха и представители на местни неправителствени организации, занимаващи се с опазването на околната среда и дивата природа, както и представители на ирландското Министерство на изкуството и културното и историческо наследство.
Работната среща на първия ден бе открита от председателя на FACE-Ирландия Оливър Ръсел. Бяха обсъдени ключови теми от работния план на FACE за 2013 г. Той включва над 100 направления, отнасящи се до лова в Европа. Едни от най-важните въпроси бяха свързани с дейността на Работната група по директивите за дивата природа. Тя беше създадена миналата година на срещата на FACE в Атина с цел идентифициране и подобряване на устойчивите ловни практики, които подпомагат запазването и укрепването на дивия свят. Запасите от хищници бяха една от най-широко обсъжданите теми, както и Манифеста на FACE за биоразнообразието. В него основен акцент се поставя на средиземноморския басейн. Другата важна тема от първия ден бе комуникацията и колективната оценка на социо-културното място на ловците и лова в Европа. 
Вторият ден от срещата бе открит от ирландския министър на изкуството и културното и историческо наследство Джими Дийнихан. След като отчете доброто взаимодействие между Националната асоциация на регионалните дивечови сдружения и ловците по отношение на грижите за дивата природа, той се спря в детайли и на още няколко важни теми за страната. Той изрази голямото си задоволство от успешните усилия, положени за опазване на ирландската яребица и сивия тетрев. 
На срещата присъстваха представители на следните държави: Австрия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Черна Гора, Холандия, Норвегия, Полша, Словения, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания.
 


Генерална асамблея на FACE
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ КЕЛЕМЕН ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

На 5 септември в Брюксел се проведе Генаралната асамблея на Федерацията на еворопейските ловни асоциации (FACE). НЛРС-СЛРБ бе представлявано от Григор Гогов – гл. Секретар, и Александра Топузанска – експерт международно сътрудничество.
Състояха се изборите за президент, вицепрезиденти и ковчежник, като за трети пореден мандат за президент на FACE бе презизбран Жилбер дьо Тюркхайм. С подкрепата на НЛРС-СЛРБ като пълноправен член на FACE бе избран и новият вицепрезидент за Югоизточна Европа д-р Атила Келемен от Румъния.
За Средиземноморския регион бе преизбран Николаус Пападодимас – президент на гръцкия ловен съюз. Вицепрезидент за Централна Европа е Сречко Жерав от Словения. Голямата изненада в дните на Асамблеята бе оттеглянето на Ив Льокок от поста главен секретар. Лично той предложи като свой заместник да бъде назначен сегашният изпълнителен директор на FACE Ангъс Мидълтън. Предложението бе прието единодушно от членовете и след края на Асамблеята Ангъс Мидълтън официално встъпи в длъжност.
Специален гост на форума бе европейският комисар по околната среда Янез Поточник. Акцентът в диалога между него и членовете на FACE бе призъвът му ловците да бъдат малко по-толерантни в стремежите и изискванията си. Налага се ловните организации да се адаптират към съвремието, към нагласите и вижданията на хората сега.
В дните на Асамблеята голяма дискусия предизвика и наболелият въпрос с разпространението на некоректни данни от BIRDLIFE. За момента това е единствената организация, която е акредитирана да представя данни за популации на дивеча на национално ниво. Голям брой ловни сдружения в различните държави са силно притеснени от факта,че никой не търси тяхното съдействие за събиране на данни за отстрел, запасите от дивеч и т.н, а се ползват изцяло грешните статистики на организация като BIRDLIFE. Всеобщото мнение сред членовете на FACE е, че именно ловците са тези, които могат да дадат най-точни данни и анализи, когато се говори за дивеч. В тази връзка комисар Поточник предложи на FACE, тъй като е лобистка организация и релно няма правата да решава въпроси от такова естество, да се застъпи за интересите на ловците пред Европейската комисия чрез представителите на различните държави. Затова се апелира към всички да разговарят със своите национални представители в ЕК за съдействие по този и други наболели въпроси.

В. „Наслука”


Защитата и опазването на едрите хищници генерират силни емоции сред ловците в Европа
Представители на европейски ловци от 25 страни споделиха в открит диалог проблемите с едрите хищници, Натура 2000 и ролята на ловците в опазването на природата.
Ясно е, че защитата и опазването на едрите хищници генерират силни емоции сред ловците и че те представляват предизвикателство за опазване в пренаселен континент като Европа. Също така е ясно, че някои ловци не приветстват завръщането на вълци, мечки и рисове.
Но едрите хищници са важна част от нашето природно местообитание и ние трябва да се научим да съжителстваме с тях. Големите хищници играят важна функция в рамките на здравите екосистеми и са част от европейското наследство на биологичното разнообразие. Те се нуждаят от плячката им за оцеляване и хищничеството е част от естествените процеси, както и във възстановяването на биологичното разнообразие. Тъй като това е от решаващо значение, всички заинтересовани страни - включително и ловците – трябва да приемат необходимостта да се възстановят големите и жизнеспособни популации на едри хищници в Европа. Нужно е да сме отговорни за опазване на биологичното разнообразие, да проявяваме загриженост и да генерираме идеи. Нуждаем се от диалог, основан на добра воля и добри намерения, като се вземат предвид общата цел за възстановяване и опазване на големи популации от хищници в Европа.

FACE


ЧЕСТВАНЕ НА 35 ГОДИНИ НА FACE
FACE отпразнува 35 години работа в полза на ловците, обществото и природата, чрез различни мероприятия миналата седмица.
Европейският комисар за околната среда Янез Поточник благодари на FACE в специално обръщение за приноса на организацията за опазването на видовете и местообитанията в Европа.
Представители на света от 25 ловни страни, включително и България, се срещнаха в Брюксел по повод на Общото събрание на FACE в четвъртък, 6 септември. По време на срещата бяха обсъдени широк кръг от въпроси, оказващи влияние на лова в Европа. Членовете на FACE обсъдиха работата и дейностите им в съответствие с 12-те посоки на действие, всяко съществено за ловците - държавните услуги, здравето на животните, огнестрелно оръжие, боеприпаси и опазването на дивата природа. Разнообразието от изследваните въпроси показва важността и значимостта на влиянието на ЕС.ПРОЛЕТНА СРЕЩА НА FACE
На 29-31 март в гръцката столица Атина се проведе  пролетната среща на членовете на FACE. Делегацията на Съюза на ловците и риболовците в България бе представена от председателя на Националната организация инж. Иван Петков и Александра Топузанска, международно сътрудничество.
Форумът бе открит с приветствия на председателя на  FACE Жилбер дьо Тюрхайм и на домакина на пролетната среща Николаус  Пападодимас, председател на  гръцкия ловен съюз. В рамките на сесиите основните дискутирани въпроси бяха: опазването на  дивия свят и двете директиви за птиците  и местообитанията. Представен бе и бюджетът за 2012 г.
В първия ден от срещата гръцкият ловен съюз направи голяма презентация за основните си дейности от създаването на съюза до днес, както и конкретизира основни предложения как ловните организации да се справят по-добре с опазването на дивия живот. Относно „Натура 2000” се подчерта, че конкретно в Гърция има недостатъчно разбиране по въпросите, засягащи програмата. Ловният сектор въобще не е включен в управлението на „Натура 2000”.
През втория ден на срещата широко се дискутираха двете директиви - за птиците и за местообитанията.  Обсъдени бяха основните аспекти  на предложените промени в директивите и тяхното отражение върху организацията на лова в съответните страни  и върху общественото мнение.  Участниците в срещата  изразиха своите опасения, че в отделните страни диалогът между държавата  и ловната организация по отношение на устойчивия лов ще бъде възпрепятстван. В отделни текстове прозира идеята за ограничаване на лова при определени условия  за някои видове, чийто статус се счита за уязвим.
FACE ще организира две работни групи – по директивата за птиците и по тази за местообитанията. Всички членове са окуражени да пратят специалисти, които да обсъждат проблематиките.
По въпроса за местообитанията, много е важно да се направят определени наблюдения. Думата „лов“ абсолютно липсва в директивата за местообитанията, докато в тази за птиците се повтаря 14 пъти. Добре би било да има консултации със земевладелците, те не трябва да се изключват от процеса. Трябва да се събере много информация, за да може да се изгради план за предложения за евентуални промени в директивата. За да се получи някаква промяна по директивата за местообитанията има основни четири задачи- знания, контакти, FACE позиция, лобиране пред държавните органи. Освен научни данни, трябва да се съберат и юридически и социални, за по добро разбиране на проблематиката.
На базата на всички обсъдени  въпроси се формираха насоките в работата и дейността на ловните организации през 2012 г.ХIII КОНГРЕС НА РУСКИЯ ЛОВНО - РИБАРСКИ СЪЮЗ
На 30.11.2011 г. в Москва, Русия се проведе ХIII Конгрес на Руския ловно – рибарски съюз. Сред гостите беше и Председателят на УС на НЛРС-СЛРБ г-н Иван Петков, който поздрави делегатите от името на българските ловци и изрази увереност,че и за напред, в духа на доброто приятелство между двете организации ще развиват активни отношения и широко сътрудничество, както и съвместни инициативи с FACE и CIC.
Едно от важните решения на Конгреса бе преизбирането на Председателя - Едуард Бендерски за втори мандат от пет години. Заедно с това, беше приет нов Устав, съобразен с промените в ловното законодателство на страната, както и бе избран нов състав на УС.
Сериозна дискусия предизвикаха въпросите за ловните билети и арендоването на ловните площи в Русия. По тези въпроси бяха  приети декларации до Президента и Министър Председателя на Русия, в които се изразява позицията на делегатите по предвидените в законодателството рестриктивни мерки спрямо ловците.
Бендерски заяви,че и занапред ще продължи доброто сътрудничество между Руския ловно – рибарски съюз и НЛРС-СЛРБ.FACE СЕ ГОТВИ ЗА ИЗБОРИ
На 5 и 6 септемвири в Брюксел се проведе редовната Генарална асамблея на FACE (Федерация на ловните асоциации на станите членки на ЕС), на която Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” бе предствено от неговия главен секретар Григор Гогов и членът на УС на СЛРБ и председател на ЛРС – Пловдив Васил Паница.
На форума бе отчетена работата на FACE през последната година и приет новия бюджет на организацията. Бяха анализирани важни промени в европеските директиви за птиците и местообитанията и обсъдени резултатите от преведената в Кипър през тази година конференция за нелегалния лов на птици. С особена тревога бяха коментирани съкръщенията в размер на 3,5 % от бюджета за селско стопанстово в рамките на ЕС, които според повечето делегати ще доведат до ограничаване на залесяването в горските масиви и възникването на пустеещи земи – нещо, което ще предизвика влошаване на местообитанията и директно ще се отрази на популациите на дивите животни.
Обсъден бе въпросът с въвеждането на боеприпаси, несъдържащи олово, който все още търси своето окончателно решение. Отчетено бе, че в рамките на ЕС все още има страни, включително България, в които не е въведен европейският паспорт за ловното оръжието, с което се затруднява развитието на ловния туризъм.
За нови членове на FACE бяха приети Македония и Исландия.
На следващта генарална асамблея на FACE догодина ще бъдат проведени избори за нов президент и дирекционен съвет. До момента кандидатите за президенския пост са Николас Пападодимас от Гърция, Йохан Борхерд от Германия и Торстен Моланд от норвежката ловна организация. Ще бъдат избрани и новите регионални вицепрезиденти на европайската ловна организация.