Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

Световният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) се създава през 1928 г. в Словакия, като политически независим консултативен орган, който има за цел опазването на дивеча и лова. Като международна организация, се регистрира през 1930 г. в Париж. Една от първите 6 организации-учредителки на CIC, е Националната ловна организация, която представлява България в Cветовния съвет и до днес. За постигането на целите си, CIC насърчава устойчивото използване на ресурсите на дивата природа. Мисията на CIC в глобален мащаб, е да насърчава устойчивия лов, като инструмент за опазване на дивата природа, изграждайки ценни традиции.

CIC е призната от правителството на Австрия, като международна неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в интерес на обществото. От 1999 г. седалището на CIC се намира в Унгария.

CIC извършва трансгранично сътрудничество под формата на съвместни проекти за опазване, симпозиуми, както и други дейности, свързани с дивите животни, включително и на регионално ниво.

По време на своите повече от 80 години съществуване, CIC придобива световно признание като независим съветник в областта на опазване на дивите природни ресурси. В допълнение към своята практическа работа в областта, CIC насърчава принципа на “устойчиво използване” в развитието на международната политика. Постига целите си, работейки по проекти за опазване на застрашените видове от цял свят. CIC взима активно участие и в опазването на местообитенията, както и в агро-екологични проекти.

Признаването на соколарството, като нематериално световно културно наследство от ЮНЕСКО, е една от многото инициативи, започнати от CIC.


Контакт: http://www.cic-wildlife.org/