начало | контакти | карта на сайта | 12:10, 11 август 2020
Ловни трофеи и изложби

Как се оценяват ловни трофеи:

Благороден елен

Елен лопатар

Сърна

Дива свиня


Специализирана ловна изложба на трофеи от хищни видове
Специализирана ловна изложба на трофеи от хищни видове, обект на лов бе проведена по време на изложението  „Природа, Лов, Риболов“ в гр. Пловдив от 28.03.2012 г. до 01.04.2012 г.
      Изложбата беше организирана от НЛРС-СЛРБ и ИАГ.  Участваха 111 трофея от мечка, вълк, чакал, лисица и язовец, като 110 от тях бяха оценени за първи път.  С  медали  бяха наградени 38 трофея, от които 17 златни, 8 сребърни и 13 бронзови. На изложбата бе измерен трофей от чакал, който е  нов национален и световен рекорд . Всички трофеи бяха включени в каталог.

 

 

     През 2013 година по случай 115-годишнината на Националната ловна организация беше проведена  „Шеста Национална трофейна изложба“. Експозицията беше представена в отделна палата по време на изложението „ПРИРОДА, ЛОВ, РИОБОЛОВ“ в пловдивския Международен панаир. На изложбата бяха представени 686 трофея от 10 вида дивеч, обект на лов в страната. От тях 652 бяха оценени за първи път от националната комисия по оценка на ловни трофеи. От оценените трофеи на 183 е присъден златен , на 147 - сребърен и на 124 - бронзов медал.

Разпределение на трофеите по видове:

Благороден елен  

97 тофея

Елен лопатар

5 трофея

Сърна -

171 трофея

Муфлон

10 трофея

Дива коза

26 трофея

Дива свиня

255 трофея

Вълк  

61 трофея

Чакал

38 трофея

Лисица

13 трофея

Язовец

10 трофея

 

Най-много златни медали са присъдени на трофеи от дива свиня – 102 броя, от благороден елен – 33 броя и чакал – 25 броя.

Едва 25% от представените 171 трофея от сърна бяха оценени с медал, което показва, че видът не се стопанисва правилно.

Изключителни 255 трофея от дива свиня, оценени с 218 медала, доказаха силната популация на вида у нас. Първите 20 експоната бяха над 130 т. по CIC. Десет от тях са от района на Странджа, 7 от Родопите, а три са от Стара планина. Трофеят оценен със 140 т. от Девин е най-силният за последното десетилетие, добиван в нашата страна.

Показани бяха 13 кожи от вълк и 48 черепа. Само една от кожите е с бронзов медал, а 4 черепа са с оценка над 42 точки по оценителната система на CIC.

От чакал бяха представени 38 трофея, от които 36 с медали, което е показател, че популацията на този вид в  България е във възход не само в количествен, но и в качествен аспект.

Вид дивеч

Вид медал

Без медал

Златен

сребърен

бронзов

Благороден елен  

33

41

17

8

Лопатар   

2

1

   0

0

Сърна  

14

20

25

112

Муфлон

1

2

2

4

Дива коза

0

2

10

14

Дива свиня

102

64

52

37

Вълк

5

4

15

38

Чакал

25

6

5

0

Лисица

1

1

2

9

Язовец

0

0

3

7

Със своите 686 трофея изложбата се нарежда на второ място по мащабност в изторията на трофейното дело в България.