начало | контакти | карта на сайта | 13:41, 11 август 2020
Контролен Съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СТОЙЧО МИЛЕВ ГЕРГЬОВСКИ

Член на Сдружение „Ловно-рибарско дружество София-Запад“.

Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Право“.

Професионален опит: Адвокат от Софийска адвокатска колегия, с 19 годишна адвокатска практика. Член на Стопанската комисия към УС на НЛРС „СЛРБ“ в мандата 2009 – 2013 година. Член на КС на НЛРС „СЛРБ“ в мандата 2013 – 2017 година.

За контакти: 0898/633 977, gergiovski@gnp.bg


ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ

Председател на Управителния съвет на ”ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ - 2001” - гр. Антоново

Образование : Висше, с Магистърски степени по специалност „Финанси“ и „История“.

Професионален опит: Повече от 20 г. опит в областта на счетоводство и финанси. Председател на „ЛРД Сокол – 2001“ за трети мандат.

За контакти: 0887/554 489; sokol2001@abv.bg

 

ЕЛИЗАБЕТ МИЛЧОВА МЛАДЕНОВА

Член на „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЕЛЕН” – гр. Кюстендил.

Образование: Висше, с Магистърски степени по специалност „Финанси“ и „Математика и информатика“.

Професионален опит: Повече от 25 г. опит в областта на счетоводство и финанси. Счетоводител на „ЛРД Елен“ от 24 години.

За контакти: 0886/046 990; beti_kn@mail.bg

 

КИРИЛ ЯНКОВ БОЯДЖИЕВ

Член на “ЛОВНО-РИБАРСКО  ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ 1884 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО “ – гр. Велико Търново.

Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Радиоелектроника и телекомуникационна техника“. Техник-лесовъд Трета степен по специалност „Горско и ловно стопанство“. Сертифициран консултант Системи за управление на качеството, спрямо изискванията на ISO (9001-2000).

Професионален опит: Повече от 15 г. стаж като Специалист по ловно стопанство. Член на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ в мандати 2009 - 2013 г. и 2013 – 2017 година.

За контакти: 0878/690 169; k.boy@mail.bg

 

ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ

Член на „ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ- ПЕРНИК” – гр. Перник.

Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Инженер по МТД“. Професионално обучение по специалност „Икономика и мениджмънт“. Сертифициран вътрешен одитор на Системи за управление на качеството, спрямо изискванията на ISO (9001-2008 и 19011-2002).

Професионален опит: повече от 10 г. опит в административно-правно и финансово-стопанското обслужване. Председател на Контролния съвет на „ЛРД Перник“ в мандата 2013 – 2017 година.

За контакти: 0888/268 685; p_pavlov53@abv.bg

 

СТОЯН ПЕТРОВ ИЛИЕВ

 Член на Управителния съвет на „ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ “ГЛУХАР” – с. Славейно, обл. Смолян.

Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Право“.

Професионален опит: Адвокат от Пловдивска адвокатска колегия, с 18 годишна адвокатска практика.

За контакти: 0898/434 313; stoianiliev@abv.bg

 

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ

Председател на Контролния съвет на „ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ - ЗАПАД” – гр. София.

Образование: Висше, с Магистърска степен по „Икономика“, с допълнителна квалификация „Финанси“.

Професионален опит: Повече от 20 г. стаж в банковото дело и корпоративното банкиране. Председател на Контролния съвет на „ЛРД СОФИЯ - ЗАПАД” повече от 20 години.

За контакти: 0894/570 193; hristo.kovachev52@gmail.com