Контролен Съвет

Георги Генадиев Тошев     
Председател на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ
тел. 0888007275; e-mail: ks.slrb@gmail.com
 
Членове на Контролния съвет:
 
Георги Костадинов Ичконов - член на ЛРС Петрич
тел. 0888635584; e-mail: ks.slrb@gmail.com
 
Кирил Янков Бояджиев - член на ЛРС Велико Търново
тел. 0878690169; e-mail: ks.slrb@gmail.com
 
Петър Иванов Вангелов - член на ЛРС Свиленград
тел. 0888949905; e-mail: ks.slrb@gmail.com
 
Соня Иванова Андонова - член на ЛРС Елин Пелин 
тел. 0889335425; e-mail: ks.slrb@gmail.com
 
Стойчо Милев Гергьовски - член на ЛРС София запад 
тел. 0898633977; e-mail: ks.slrb@gmail.com
 
Стефан Димитров Димитров - член на ЛРС Стара Загора
тел. 0878925237; e-mail: ks.slrb@gmail.com