Източно-сибирска лайка

ИЗТОЧНО-СИБИРСКА ЛАЙКА

Страна: Русия

Размери:

Ръст:

 мъжки от 55 до 66 см

женски от 51 до 60 см

Тегло:

мъжки от 20 до 26 кг

женски от 20 до 26 кг

Качества

Източносибирската лайка е ценно ловно куче за всестранно използване. При ловуване бяга в галоп, редуващ се с тръс. Използва се за лов на самури и проявява силна стръв и злоба при ловуване на едър дивеч, но някои екземпляри са с понижена склонност за лов на пернат дивеч. Рядко се използва за домашен компаньон.

 

Екстериор

Отличава се със здрава конструкция и костна система с добре развита мускулатура. Главата е с клиновидна форма. Има ясно очертана тилна издатина. Дължината на муцуната е почти равна на дължината на черепа. Носната гъба е черна или кафява. Зъбите са бели, здрави, челюстите имат ножицовидна захапка. Стопът не е ясно изразен (преходът от челото към муцуната е плавен). Ушите са с триъгълна форма, щръкнали нагоре. Очите са средно големи, с овална форма, косо поставени, с тъмно оцветяване. Шията е добре замускулена, холката е развита и добре забележима. Предните и задните крайници са прави и успоредно поставени, лапите имат почти кръгла форма. Опашката се носи завита в кръг над гърба или прилепена към бедрото. Космената покривка е дълга, груба, гъста и права. Окраската е разнообразна - бяла, сива, рижава, черна, кафява и сиво-кафява (във всички оттенъци на тези цветове). Допуска се и двуцветна (в съчетание от посочените цветове), както и петниста.