Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Кои са FACE

FACE e Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз

Основана през 1977 г., тя представлява интересите на 7 000 000 европейски ловци като международна неправителствена организация с нестопанска цел (INGO). Това прави FACE най-големият демократичен, представителен орган на ловците в Света и е една от най-големите европейски обществени организации. Членският състав на FACE e: национални ловни сдружения от 36 държави, включително и 28-те членки на ЕС. FACE има и четири асоциирани членове в състава си. Секретариатът на Федерацията се намира в Брюксел.

FACE утвърждава принципа на „устойчиво използване“, и от 1987 г.  е член на Международния съюз за защита на природата (IUCN), и от скоро на Wetlands International.

FACE работи със своите партньори по редица въпроси, свързани с лова - от международни споразумения за опазване на природата, до местното им осъществяване, с цел поддържане на лова из Европа.

Контакт: www.face.eu