Благотворителност през 2015 г.

2015 г. - Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ направи дарение на деца, лишени от родителски грижи. Националната организация подари компютър с монитор и оборудване на възпитаниците на Комплекса за социални услуги „Гергана“ в Нареченски бани.

 

2015 г. - По инициатива на Управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”  в чест на  120-годишнината на списание „Лов и риболов”  и по случай 6 декември – Ден на дарителя, 10 регионални библиотеки в страната бяха дарени с по 1300 книги от 30 заглавия, включващи специализирана ловно-рибарска, развлекателна, културна и художествена литература.

 

2015 г. – НЛРС-СЛРБ оказа съдействие чрез парична помощ на 50 деца, страдащи от аутизъм, да поучат терапии, даващи им възможност да се развият и обучават с връстниците си.