Постоянно действащи комисии към УС

I. КОМИСИЯ "ЛОВНО СТОПАНСТВО"

 

Председател: проф. Нино Нинов - Член на УС

Зам.-председател: Виктор Вучков - Член на УС

Секретар: Ива Петрова - НЛРС - СЛРБ 

 

Членове: 

Ангел Ангелов - РДГ Ловеч

Валери Георгиев - МОСВ

доц. Иван Петров - Институт за гората при БАН 

Илко Табанов - ЛРС Нова Загора

Петър Вутов - МЗХГ

Петър Петров - ЛРС Добрич 

Пламен Колев - ЮЗДП

Стоян Стоянов - ЛРС Враца

Цвятко Александров - БАБХ

Юри Николов - ЛРС  Попово 

*                                             ЛТУ 

*                                             ИАГ

 

II. ПРАВНА КОМИСИЯ

 

Председател: Николай Гунчев – съдия във ВАС

Секретар: Михаела Тодорова – НЛРС – СЛРБ

 

Членове:

Диана Добрева - Съдия във ВАС

Христо Христов - Съдия в Районен съд – Габрово

Георги Камбуров - Прокурор във Върховна административна прокуратура

Борис Еленков - Адвокат

Васил Точков - Адвокат

Менко Менков - Адвокат

Димо Гяуров - Адвокат

Красимир Цачев - Адвокат

Искрен Йотов - Адвокат, член на УС

Стоян Стоянов - Адвокат, член на УС, ЛРД – Шумен

Румен Стоилов - „ДЕМАКС“ АД

Борис Къдрински - Адвокат, член на УС

 

III. КОМИСИЯ „ЛОВНА ЕТИКА, ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ“

 

Председател: проф. Валери Стефанов – член на УС

Секретар: Снежина Михайлова – НЛРС – СЛРБ

 

Членове:

Проф. Любомир Халачев

Ген. Никола Колев

Михаил Танев

Тома Иванов

Лазар Мурджев - Писател, член на УС

Лютви Юсеин - Член на УС, ЛРС Момчилград

Венцислав Маринов - ЛРС Габрово

Димитър Бежански     

 

IV. КОМИСИЯ „СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ЛОВА И РИБОЛОВА“

 

Председател: Алеко Динев – член на УС, ЛРС София – ЮГ

Зам.-председател: Георги Хаджиламбрев – член на УС, ЛРС Асеновград

Секретар: Стилиян Герасков – НЛРС – СЛРБ

 

Членове:

Сахак Сахакян - Член на УС

Пламен Филев - Член на УС, БФЛС

Емил Ангелов - Член на УС, МВР сл. КОС

Валентин Георгиев - Член на УС, ЛРС Плевен

Георги Михайлов -  Член на УС, БФРС

Стефан Димитров - Член на УС, ЛРС Стара Загора

Невен Каравасилев - ЛРС Бургас

Истилиян Маринков -  ЛРС Самоков

Кирил Александров - ЛРС Пазарджик

Александър Георгиев - ЛРС Монтана

Айхан Хатип - ЛРС Тутракан

Орлин Николов - ЛРС Силистра

Любомир Стефанов - ЛРС София – Запад

Антон Манолов - БФЛС

 

 

V. КОМИСИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“  

 

Председател: Валери Сарандев – член на УС, ЛРС Гоце Делчев

Зам.-председател: Николай Ненчев – член на УС, ЛРС Враца

Секретар: Даниел Тошков

 

Членове:

Иван Иванов - ЛРС Севлиево

Димитър Стефанов -  Член на УС, ЛРС Тутракан

Петър Вангелов - Член на УС, ЛРС Свиленград

 

 

VI. СТОПАНСКА КОМИСИЯ

 

Председател: Илия Михайлов – член на УС, ЛРС Добрич

Секретар: Бойка Костадинова – НЛРС – СЛРБ

 

Членове:

Светослав Георгиев - Член на УС, ЛРС София - Запад

Минко Акимов -  Член на УС, ЛРС Троян

Иван Стоенчев -  Член на УС, ЛРС Карлово   

Рачо Рачев - Член на УС, ЛРС Дряново