Постоянно действащи комисии към УС

КОМИСИЯ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО

Председател:                                                 Проф. Нино Нинов , член на УС

Зам.  Председател:                           Сахак Сахакян, член на УС

Секретар:                                          Ива Тодорова

Членове:                                           

Юлиан Русев                                                     ИАГ

Валери Георгиев                                             МОСВ

Доц. Иван Петров                               Институт за гората при БАН

Д-р  Стоян Стоянов                           ЛТУ

Ангел Ангелов                                    РДГ Ловеч

Юри Николов                                       ЛРС Попово

Д-р Иван Тодев                                   ННИСЛСББД

Илко Табанов                                     ЛРС Нова Загора

Стоян Стоянов                                  ЛРС Враца

Костадин Манджуков                          ЛРС Смолян

Христо Златанов                               ЛРС Радомир

Костадин Вълчев                               НПО

Огнян Димитров                                 ДЛС Каракуз

 

 

КОМИСИЯ ПО ДУХОВНАТА ДЕЙНОСТ

Председател:                                  Проф. Валери Стефанов ,член на УС

Секретар:                                          Снежина Михайлова

Членове:                                           

Проф. Любомир Халачев                     Ректор на НАТФИЗ

Проф. Боян  Биолчев                          Общественик и писател

Димитър Радичков                             Директор на издателството на СУ

Асен Ризов                                         Издател

Лазар Мурджев                                   Писател

Васил Терзийски                                 Собственик на ловен портал БГЛов

Михаил Танев                                     Художник

 

 

КОМИСИЯ ПО ЛОВНА КИНОЛОГИЯ

Председател:                                    Даниел Тошков - Председател на ЛРС Димитровград, член на УС

Членове:                                           

Иван Маринов                                     ЛРС София-юг

Йордан Каменов                                  ЛРС Гулянци

Митю Точев                                        ЛРС Панагюрище

Невен Каравасилев                             ЛРС Бургас

Петър Петров                                    ЛРС Добрич

Петър Радев                                      ЛРС Пловдив

Димчо Начев                                       ЛРС Радомир

Истилиан Маринков                            ЛРС Самоков

Кирил Александров                             ЛРС Пазарджик

Кирил Бояджиев                                  ЛРС Велико Търново