АНКЕТА
Галерия
Видео
    ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ НЛРС-СЛРБ
Ловният съвет заяви, че ще бъде завишен контрола по стопанисването и ползването ...
21 юли 2017 | 11:45 НЛРС-СЛРБ
Вчера се проведе второто заседание на Ловния съвет за 2017, който по смисъла на Закона за лова и опазване на дивечае консултативен орган на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. На заседанието се обсъди изпълнението на плана за ползване на едрия дивеч, местния дребен дивеч и хищниците за 2016г. Като втора точка от дневния ред беше разгледан Проект на писмо-указание, касаещо откриването на лова на мигриращ дивеч за 2017г. Взе се решение да бъде предложено формиране на ко...
119 години НЛРС-СЛРБ
21 юли 2017 | 10:07 НЛРС-СЛРБ
ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ЛОВЕН СЪБОР
5 юли 2017 | 09:59 НЛРС-СЛРБ
ЛРС ИСПЕРИХ НА 120 ГОДИНИ
4 юли 2017 | 15:22 НЛРС-СЛРБ