АНКЕТА
Галерия
Видео
    ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ НЛРС-СЛРБ
FACE: Грешни и неприемливи промени в ловния закон на Полша
20 март 2018 | 14:45 НЛРС-СЛРБ
В официална позиция на FACE (Федерацията на ловните асоциации на страните от ЕС) от 19 март 2018 г. се казва: “FACE е много загрижена за промените в полския закон за лова, гласувани и приети от полския сенат, които буквално ще убият полските ловни традиции, култура и методи на ловуване. Ето за каквоточно става въпрос: 1.Забрана за безпокойство на диви животни в случай, че не се провежда ловен излет. В резултат на тази поправка в закона ще възпрепятстват ловците да организират е...
ПРИРОДА, ЛОВ И РИБОЛОВ – Пловдив, 2018
15 март 2018 | 10:35 НЛРС-СЛРБ
Заседание на УС на НЛРС-СЛРБ
23 февруари 2018 | 10:16 НЛРС-СЛРБ
ДРАСТИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ АЧС В ПОЛША
23 януари 2018 | 11:33 НЛРС-СЛРБ