АНКЕТА
Галерия
Видео
    ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ НЛРС-СЛРБ
Предприети действия от ИАГ за превенция на навлизането и разпространението на АЧ...
20 юли 2018 | 14:54 НЛРС-СЛРБ
По информация от сайта на Изпълнителна агенция по горите, "една от мерките, които се предприемат за превенция на навлизането и разпространението на болестта Африканска чума по дивите свине в България, е намаляването на популацията на дивата свиня. Чрез по-ниските цени на индивидуалното разрешително за лов и цените за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм, промените в Закона за лова и опазване на дивеча, предвиденото при индивидуален лов заплащане от 30 лв. на ловците на отстрелян...