АНКЕТА
Галерия
Видео
    ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ НЛРС-СЛРБ
За борбата на Европа с Африканската чума по свинете
17 май 2017 | 09:21 НЛРС-СЛРБ
Под инициативата на Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE) и Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) през месец април в Брюксел се проведе среща на тема „Подготовка на ловците за Африканската чума по дивите свине“. Презентации по темата бяха изнесени от EFSA (Европейски орган по безопасност на храните), Отдел „Животинско здраве“ към Европейската комисия и от докладчици от Естония и Латвия. На тази среща бяха пр...
За Купата на НЛРС-СЛРБ
22 април 2017 | 20:27 НЛРС-СЛРБ
Забрана на любителския риболов 2017
18 април 2017 | 13:32 НЛРС-СЛРБ
Детето риболовец може без дрога - 2017
13 април 2017 | 12:58 НЛРС-СЛРБ