начало | контакти | карта на сайта | 04:47, 06 декември 2016
АНКЕТА
Галерия
Видео
    ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ НЛРС-СЛРБ
153 хиляди дивечови птици в ловните полета
1 декември 2016 | 10:20 НЛРС-СЛРБ
На 28 ноември 2016г. се проведе заседание на Комисия Ловно стопанство - консултативен орган към УС на НЛРС – СЛРБ. Членовете на Комисията приеха информацията за изпълнението на Националната програма за разселване през 2016г. и информацията за предстоящото пролетно разселване през 2017г. Част от дневния ред бяха и ценовите предложения на производителите на птици за разселване в природата, презентация на проведено проучване върху оцеляемостта на разселени фермено произведени яребици и кеклиц...
ГОДИШНА ВНОСКА ЗА СТОПАНИСВАНЕ
21 ноември 2016 | 15:46 НЛРС-СЛРБ
Няма да ловуваме групово в изборните дни
31 октомври 2016 | 10:49 НЛРС-СЛРБ